Afvalcontainers.
Afvalcontainers. Pixabay

Gemeente Sliedrecht werkt aan toekomstig afvalbeleid

Politiek

SLIEDRECHT De gemeente Sliedrecht werkt aan een nieuw afvalbeleid. Ruim 500 inwoners hebben deelgenomen aan een onderzoek naar de mening van de inwoners van Sliedrecht over de wijze van afvalinzameling in de gemeente. Het college zal in 2022 een voorstel doen aan de raad om te komen tot een nieuw afvalbeleid. Een eventuele wijziging in het afvalbeleid kan dan in 2024 worden ingevoerd.

door Lex van Steenis

Het college van B&W: ,,Op 14 juni 2021 hebben de fractiespecialisten onder leiding van Andre Krouwel van Vrije Universiteit en Kieskompas gesproken over de belangrijkste issues en dilemma’s die in de gemeenteraad spelen om te komen tot een nieuw afvalbeleid. Op basis van dit gesprek is een definitieve vragenlijst opgesteld om te onderzoeken wat de mening is van de inwoners van Sliedrecht over de wijze van afvalinzameling in de gemeente. In de periode van 26 juli en 20 september 2021 hebben 527 inwoners deelgenomen aan dit onderzoek.” 

RESULTATEN ONDERZOEK ,,De belangrijkste les die wij uit het rapport halen, is dat het merendeel van de inwoners de landelijke doelstellingen wel belangrijk vinden, maar niet realistisch. Uit de landelijke cijfers blijkt echter dat het wel mogelijk is om deze doelstellingen te behalen. Een ander belangrijk inzicht uit het onderzoek is dat het afdwingen van meer afvalscheiding, door mensen te laten betalen voor het restafval, op weinig steun kan rekenen. Echter als men het belang van goed scheiden meer gaat zien en de doelstellingen realistisch vindt, dan is er draagvlak voor een systeem waarbij minder restafval door goed scheiden financieel beloond wordt.”

VOORSTEL Het college zal in 2022 een voorstel doen aan de raad om te komen tot een nieuw afvalbeleid. ,,Hierin zullen de uitkomsten van dit onderzoek worden meegenomen. Binnen de mogelijkheden van de begroting gaan wij communiceren over de haalbaarheid van de landelijke doelstellingen en de manier waarop inwoners hier hun bijdrage in kunnen leveren. Hiermee willen we bewoners overtuigen van het realisme van de doelstellingen. Een eventuele wijziging in het afvalbeleid kan dan in 2024 worden ingevoerd.”

advertentie