Afbeelding
Suzanne Heikoop | SHe Fotografie

Financieel voorstel belemmert realisatie Sliedrecht Buiten niet

Politiek

SLIEDRECHT De verplaatsing van de voetbalvereniging Sliedrecht heeft een lange historie. Het college wil de gemeenteraad een financieel voorstel doen waarmee zij weet waar zij aan toe is. Het maken van dit financiële voorstel kost meer tijd. Dat belemmert de planning van de realisatie van Sliedrecht Buiten in principe niet. Door de raadsbesluiten van 14 december 2021 lopen de verschillende sporen in het ruimtelijke proces door. 

Het bestemmingsplan wordt voorbereid, gesprekken over de verwerving van de gronden worden gevoerd en met VV Sliedrecht, SLTC tennis en de later ook aangesloten Budokai Wor werkt de gemeente aan een inventarisatie van de wensen en mogelijkheden met betrekking tot de indeling van het beoogde sportpark. Er ontstaat een mooi ontwerp voor het sportpark.

FINANCIEEL VOORSTEL De redenen waarom het financiële voorstel later komt, is omdat de bouwkosten blijven stijgen, de gemeente nu helder in beeld heeft wat de drie verenigingen willen en er zijn een aantal onderzoeken die eerst uitgevoerd moeten worden voordat we de gemeenteraad een helder financieel inzicht kunnen geven. Op basis van dit inzicht kan de gemeenteraad keuzes maken.

PLANNING De verwachting is dat de vertraging met betrekking tot het financiële voorstel geen gevolgen heeft voor de totale planning van het project. Dankzij de besluitvorming van de raad op 14 december 2021 zijn alle benodigde voorbereidingskredieten en ruimtelijke kaders vastgesteld. Dat betekent dat alle voorbereidende werkzaamheden op dit moment plaatsvinden. 

Dit vraagt om geduld bij alle partijen én om tijd en inspanning om de komende maanden ook het gesprek over de cijfers te kunnen voeren. Commitment van alle partijen om samen achter het plan te blijven staan is cruciaal. Ook nu er op dit moment nog onzekerheid is over de financiële opgave en mogelijke oplossingen daarvoor.

advertentie
advertentie