Afbeelding
Suzanne Heikoop | SHe Fotografie

Formateur: ‘Coalitie VVD, CDA en SGP-CU beste basis’

Politiek

SLIEDRECHT Informateur Tycho Jansen geeft aan dat een college van VVD, CDA en SGP-ChristenUnie de beste basis geeft om verder invulling aan te geven aan de koers 2030. Dat meldt Jansen na verschillende gesprekken met de partijen. Hij stelt in zijn eindrapport dat hij ziet dat de gemeenteraad op veel terreinen samen staat achter de richting die is ingeslagen met de koers 2030.

Alle partijen geven aan te willen werken aan het herstel van vertrouwen in de politiek. De eerste stap die daarvoor gezet kan worden is het opstellen van een akkoord op hoofdlijnen. Samen met de samenleving, de gemeentelijke organisatie en de gemeenteraad kan dit akkoord verder worden uitgewerkt voor de komende vier jaar.

De drie partijen hebben Cees Paas aangewezen als formateur. In de bestuurskamer van het Baggermuseum zijn zij met elkaar in gesprek gegaan over de conclusies van de informateur. De gemeente meldt: ,,Door het uitstekende werk van de informateur hebben VVD, CDA en SGP-ChristenUnie in een open sfeer en met wederzijds respect overeenstemming bereikt over het opstellen van een akkoord in hoofdlijnen en daarbij expliciet over de zondagsrust en de regionale samenwerking. Komende tijd worden de hoofdlijnen verder uitgewerkt.”

advertentie