Afbeelding
GK Sliedrecht

Een zinvol gesprek in drie stappen

Religie

SLIEDRECHT In de Voorhof van de Gereformeerde Kerk in Sliedrecht wordt woensdagavond 30 september om 20.00 uur een een avond over zingeving gehouden. Op deze avond gaat afgestudeerd maatschappelijk werker Sietse Veerman in op het geven van betekenis aan het leven. Zingeving kom je tegen in allerlei soorten gesprekken. Wanneer iemand het heeft over hobby’s, interesses of vrijwilligerswerk bijvoorbeeld. Het hoeft niet altijd over zware, ingewikkelde dingen te gaan. Het gaat om het leren kennen van de gesprekspartner, want de beleving van zingeving en hoe dat is vormgegeven, verschilt per persoon.

Aandacht voor dit thema is eigenlijk voor iedereen van belang. Vooral tijdens deze coronacrisis komen vragen die kunnen opspelen bij verlieservaringen boven. Zeker bij ouderen, omdat het netwerk en de communicatiemogelijkheden kwetsbaar kunnen zijn, terwijl dat als klankbord zo belangrijk is. Ook bij jongeren komen in deze tijd vragen over zingeving boven drijven. Wanneer je iemand bezoekt krijg je met regelmaat te maken met vragen wat betreft zingeving. Door zingeving bewust te bevragen kan beter worden aangesloten bij de behoefte van de gesprekspartner.

Maar hoe doe je dat? Dat wordt op deze avond verder uitgewerkt door Sietse Veerman.
Sietse heeft onderzoek gedaan naar het bespreekbaar maken van zingeving in gesprekken van welzijnswerkers met onder andere ouderen. Wie deze avond wil bijwonen kan zich aanmelden via het mailadres van de Gereformeerde Kerk: info@gksliedrecht.nl . Toegang tot deze avond is vrij. De avond is eveneens live te volgen via de website van de kerk: www.gksliedrecht.nl.

advertentie
advertentie