Afbeelding
Marjanne Dijkstra

Hervormd Kerkkoor is gestopt

Religie

[SLIEDRECHT] Na 79 jaar is een einde is gekomen aan het Hervormd Kerkkoor. Het koor heeft na een periode van twee jaar lockdown vanwege de coronapandemie geen perspectief meer gezien voor een goede herstart. Op de achtergrond spelen mee de hoge gemiddelde leeftijd van de koorleden, de gezondheidsproblemen van velen en het ontbreken van nieuwe aanwas. Het koor werd opgericht in de oorlogsjaren (1943) en is ontstaan vanuit leden van de CJMV. De band met de Hervormde Gemeente is er altijd geweest. Gijs Kusters (musicus en organist van de Grote kerk) was de eerste dirigent. In de loop der jaren kwamen opvolgende dirigenten. Het koor vierde in 2018 het 75-jarig jubileum met onder meer een mooie zangavond/concert in de Grote kerk onder leiding van dirigent Rien Verwijs. Ook in 2019 was het koor nog actief. Het koor wil vooral in dankbaarheid terugkijken op al de jaren van haar bestaan.

advertentie