Bijbel
Bijbel Pixabay

NGK en GKv in Sliedrecht samen verder

Religie

SLIEDRECHT De kerkenraden van de Nederlands Gereformeerde kerk en de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt hebben zondag 26 juni in een feestelijke eredienst een zogenoemde Samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Daarmee komt er officieel een einde aan een periode van 53 jaar gescheiden optrekken. In 1969 voltrok zich namelijk een scheuring in de GKv in Sliedrecht volgend op het landelijke conflict binnen dit kerkgenootschap wat reeds 2 jaar eerder tot scheuring leidde. Sliedrecht was hierin vrij uniek aangezien slechts een klein deel de kerk verliet en verder ging als GKv. Het grootste deel bleef achter als GKv ‘buiten verband’ wat daarna NGK als naam aannam.
Decennia gingen voorbij zonder contacten onderling maar ruim 10 jaar geleden kwamen de beide predikanten, Ds. G. van Dijk en Ds. A.J. Holsappel met elkaar in contact en daaruit ontstonden ontmoetingen tussen de beide kerkenraden. Na jaren van verkennende gesprekken was er voldoende vertrouwen opgebouwd om serieus na te denken over het weer samen op te gaan trekken als een gemeente. Ds. Holsappel kreeg een beroep en verruilde Sliedrecht voor Nijverdal (ook een samenwerkingsgemeente NGK-GKv). Toen de pandemie begon werden beiden in feite in elkaars armen gedreven doordat het organiseren van online kerkdiensten samen beter uitvoerbaar bleek. Zodoende kon het proces naar eenwording toch op beperkte schaal doorgaan. Vooruitlopend op de te verwachten landelijke hereniging in de loop van 2023 zullen de beide kerken in Sliedrecht nu vanaf 1 juli onder een nieuwe naam als samenwerkingsgemeente ‘Het Anker’ verdergaan. En hopelijk zal er dan nog meer gelegenheid zijn om elkaar als gemeenteleden te leren kennen en samen nieuwe initiatieven op te pakken.

advertentie
advertentie