ZIN IN EEN LEUKE VRIJWILIGERSFUNCTIE?

Uitderegio Deel je nieuws

Museum De Koperen Knop heeft plaats voor nieuwe vrijwilligers. Wellicht is het iets voor u om deel uit te gaan maken van de 140 mannen en vrouwen, die in een groot aantal verschillende functies in of buiten het museum werkzaam zijn? Het werk gebeurt in deeltijd en op basis van voorafgaande afspraken. Uitgangspunt is wel dat vrijwilligheid niet gelijk staat aan vrijblijvendheid.

 

VRIJWILLIGERS

De Koperen Knop is een dynamische organisatie, die met de veranderingen in de samenleving meegroeit. Ook op personeelsgebied is dit merkbaar. Het museum kent een (soepel gehanteerde) maximum leeftijd. Werken in De Koperen Knop betekent dat u veel contacten heeft met het publiek en met uw collega’s. Dienstverlening en de kwaliteit daarvan spelen een grote rol. Daardoor heeft De Koperen Knop een vooraanstaande plaats verkregen in museaal Nederland.

 

FUNCTIES

Er zijn vacatures van uiteenlopende aard. Zonder compleet te zijn, wordt hier genoemd:

Suppoosten: de bemensing van het museum tijdens de openingsuren en bij groepsbezoeken daarbuiten, zoals baliedienst, buffetdienst en algemeen toezicht; in de gebouwen als buiten, waaronder soms verkeerstoezicht.
Lid van de expositiecommissie, voor het bedenken, voorbereidingen, inrichten en actueel houden van de exposities. 
Rondleiders: het geven van rondleidingen aan groepen.
Cateringdiensten: het samen met anderen verzorgen van de consumptieverstrekking bij groepsbezoeken en arrangementen.
Administratieve ondersteuning, zoals het bijstaan van de directeur, het assisteren van de expositiecommissie, op orde houden van de museumteksten, archiefwerkzaamheden, digitalisering van documenten en dergelijke. Ook hierbij zijn externe contacten.  
Het verrichten van onderhoudswerk aan de gebouwen, zoals reparaties en schilderwerk en het onderhouden van erf en tuin. 

Daarnaast kent het museum nog een groot aantal andere werkzaamheden en functies. Wellicht heeft u zelf een idee of wilt u uw interesses komen bespreken.

 

PERSONEELSBELEID

Museum De Koperen Knop voert een modern beleid ten aanzien van de vrijwilligers. Vooraf worden individuele afspraken gemaakt over de functie en het functioneren en zijn er vervolggesprekken. Een soort functioneringsgesprekken, waarbij altijd sprake is van een tweerichtingsverkeer. Inbreng van de vrijwilligers en het tonen van zelfstandigheid wordt op prijs gesteld, binnen de bestaande beleidslijnen, regels en afspraken. 

 

INTERESSE?

Als u bent geïnteresseerd in een aantrekkelijke functie in een prettige omgeving en een mooie ambiance, dan nodigt het museum u uit om contact op te nemen met de museumdirecteur Alida Ambachtsheer, telefoon: 06-14148618. In eerste instantie voor een kennismakingsgesprek, waarbij u uw belangstelling kunt aangeven en waarbij wellicht verdere afspraken kunnen worden gemaakt.

 

advertentie
advertentie