Sliedrecht geeft gul aan de Hersenstichting

Uitderegio Deel je nieuws

De Hersenstichting bedankt gevers en vrijwilligers

Van 27 januari tot en met 1 februari 2020 vond in Sliedrecht de Hersenstichtingcollecte plaats. Er zijn 25 collectanten op pad gegaan om voor al die mensen met een hersenaandoening geld in te zamelen. Deze enthousiaste inzet heeft € 2200,- opgeleverd. Deze mooie opbrengst wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en aan voorlichting, om zo een bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor mensen met een hersenaandoening.

Namens de Hersenstichting hartelijk bedankt voor uw bijdrage.

Heeft u de collectant gemist? Uw gift is altijd welkom op rekeningnummer NL18 INGB 0000 000 860 tnv Hersenstichting, Den Haag.

Meer informatie kunt u vinden op www.hersenstichting.nl.

 

advertentie
advertentie