Rotondes

Verkeer en vervoer Deel je nieuws

Nieuwe rotonde Thorbeckelaan.

Mijn mond viel open van verbazing toen ik de raadpraat van dhr. Joop de Vries las in de Kompas van 3 oktober jl.  Veilige rotonde erbij?

Over de rotondes in Sliedrecht is al veel gezegd. Afwijkend van landelijk beleid enz. Als ik de Thorbeckelaan uitfiets ben ik doorgaand verkeer maar toch moet ik 4 keer van mijn fiets af; ook als de automobilist aardig aangeeft dat ik door mag.  Ik kan het risico niet lopen, dat hij of zij niet stopt. Ik heb geen ogen in mijn achterhoofd, die de auto links schuin achter mij kan zien.

Er zit  ook hier en daar een raar stoeprandje bijv. rotonde stationsweg. Dus dat is ook uitkijken en niet omkijken.

Nieuwe rotonde mooi ruim?! Maar levensgevaarlijk. Ik houd mijn hart vast. De fietser die vanuit de Stationsweg bij de rotonde rechtsaf de Simon Stevinstraat indraait hoeft niet af te stappen. Of toch wel?  Door de bocht in het trottoir van de Hobbemastraat houdt de fietsstrook op en rijden de auto’s rakelings langs of zelfs half op de ruimte, die je als fietser nodig hebt om de genoemde bocht in het trottoir te ontwijken en op de rijweg in te voegen. Bussen en vrachtauto’s kunnen haast niet anders dan de strook benutten. Ook vanuit het Winklerplein richting Thorbeckelaan zie je niet goed hoe de aansluiting op de rotonde verloopt en is het niet ondenkbaar, dat men teveel links zal aanhouden. Vraag aan mijnheer de Vries -Fiets U weleens?

M. van Hamburg.

advertentie
advertentie