Afbeelding
Waterschap Rivierenland

Controle onderhoud dijken Waterschap Rivierenland

7 oktober 2020 om 15:06 Verkeer en vervoer

REGIO Om in de winter klaar te zijn voor het hoogwater op de grote rivieren, controleert Waterschap Rivierenland vanaf 5 oktober de dijken in het gehele rivierengebied. Onder deze ‘najaarsschouw’ vallen ook de kades langs boezems en kanalen in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

Het belangrijkste doel van onderhoud is een sterke grasmat. Daardoor zijn de dijken goed bestand tegen het hoge rivierwater.

De dijkbeheerders controleren of bewoners en agrarische gebruikers hun dijkpercelen hebben gemaaid en of overhangend hout is gesnoeid. Distels en brandnetels moeten zijn verwijderd, het maaisel en snoeihout moet zijn opgeruimd. Ook mag van 15 oktober tot 1 april geen vee op de dijk lopen, om schade te voorkomen.

Als het onderhoud niet op tijd in orde is, voert het waterschap het uit, op kosten van de betreffende eigenaar. Op tijd beginnen met het onderhoud van de dijk kan dit voorkomen. Met elkaar wordt gewerkt aan een goed dijkbeheer in het rivierengebied.

Het hoogwaterseizoen geldt van half oktober tot 1 april. De winter is van oudsher de periode dat de rivierdijken hun werk doen. De laatste keer dat er overal water tegen de rivierdijken stond, was begin 2018.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie