Afbeelding
werkgroep zwaar verkeer

Inwoners Wijngaarden doen beroep op bestuurders zwaar verkeer om zachter te rijden

Verkeer en vervoer

WIJNGAARDEN Een vertegenwoordiger van de werkgroep zwaar verkeer onthulde vorige week samen met wethouder Johan Quik signaalborden in Wijngaarden. De borden doen een beroep op bestuurders van zwaar verkeer om niet harder dan 15 kilometer per uur te rijden. Bij deze snelheid ervaren de bewoners minder trillingshinder. De signaalborden zijn geplaatst langs de route waar zwaar verkeer overlast geeft voor omwonenden. Minder trillingshinder levert een bijdrage aan de leefbaarheid in de kern Wijngaarden. 

Omwonenden hebben een werkgroep zwaar verkeer opgericht om te onderzoeken hoe de trillingshinder kan verminderen. In gesprek met de gemeente is nu gekozen voor de signaalborden. Wethouder Johan Quik: ,,We wonen en werken in een agrarisch gebied. Vooral landbouwverkeer is in de afgelopen jaren steeds groter en zwaarder gewordenDe borden hebben vooral een signaalfunctie om bestuurders bewust maken dat de overlast voor omwonenden bij 15 kilometer per uur minder is. Vrachtwagens mogen er officieel 30 km per uur rijden en landbouwverkeer 25 km per uur, maar dat is te hard en veroorzaakt nog steeds trillingen. We vragen bestuurders van zwaar verkeer om rekening te houden met omwonenden. Als zo de klachten afnemen, is dat een stap in de goede richting.” 

Karin Struijk van de werkgroep zwaar verkeer Wijngaarden is blij dat de gemeente hun zorgen over de verkeersoverlast serieus neemt en daadwerkelijk actie onderneemt. Karin Struijk: ,,Het plaatsen van deze borden is daarvan een mooi voorbeeld. Met elkaar hopen wij dat de signaalfunctie van de borden er toe leidt dat de overlast van zwaar en te snel rijdend verkeer aanzienlijk gereduceerd wordt. En dat is hard nodig, want wij zien stress en schade bij zowel onderheide als niet onderheide huizen.” Een groot deel van de bestuurders is zich van geen kwaad bewust of vergeet rekening te houden met medeweggebruikers, bewoners en hun huizen. Karin Struijk: ,,Als leden van de werkgroep gaan wij daarom regelmatig met de weggebruikers in gesprek. En dat blijven we doen. De borden die nu geplaatst zijn, vormen een welkome aanvulling op onze ‘gereedschapskist’. Net als de 30 km stickers op de kliko’s. 

Afbeelding
advertentie