Afbeelding
uwv

WW-uitkeringen in juli op hetzelfde niveau in Groot-Rijnmond

Zakelijk

REGIO Het aantal lopende WW-uitkeringen in Groot-Rijnmond is in juli nagenoeg gelijk gebleven. Ook landelijk bleef het aantal WW-uitkeringen ongeveer gelijk met de maand ervoor. De coronacrisis zorgt ervoor dat het minder makkelijk is om werk te vinden. Toch zijn er nog steeds kansen. De UWV-notitie ‘Kansrijke en minder kansrijke beroepen’ werpt licht op welke beroepen momenteel goede kansen op werk bieden en geeft zo handvatten voor zoekgedrag en omscholing.

Na een zeer sterke stijging in april en een gematigde toename in mei, blijft in juli het aantal WW-uitkeringen nagenoeg gelijk. Eind juli 2020 verstrekte UWV in Groot-Rijnmond in totaal 32.942 WW-uitkeringen. Dit is een stijging met 131, ofwel 0,4 procent ten opzichte van juni. Landelijk steeg het aantal uitkeringen met 0,1 procent. Het WW-percentage (het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking) is in Drechtsteden en Gorinchem met respectievelijk 2,8 procent  en 2,3 procent lager dan het landelijk gemiddelde van 3,2 procent. Voor Rijnmond is dit hoger dan het landelijk gemiddelde, namelijk 3,8 procent.


‘Ook tijdens de coronacrisis zijn er tal van beroepen waarvoor werkgevers moeilijk geschikt personeel kunnen vinden. Deze beroepen vinden we vooral in zorg, onderwijs, ICT en techniek. Maar ook in het groen en het financieel-juridische spectrum liggen kansen voor werkzoekenden. UWV denkt graag mee met de werkzoekende of omscholing een mogelijkheid biedt naar werk.’ Aldus Willem Schrijver, arbeidsmarktadviseur bij UWV.


De coronacrisis heeft geleid tot een toename van het aantal werkzoekenden met een WW-uitkering. Elke maand worden nieuwe WW-uitkeringen toegekend (instroom) en eindigen lopende uitkeringen (uitstroom). De afgelopen drie maanden kende UWV in Groot-Rijnmond bijna 60 procent meer nieuwe uitkeringen toe dan in mei tot en met juli 2019.


Er is nog steeds beweging op de arbeidsmarkt. Medio juli 2020 bedroeg het weekgemiddelde openstaande online vacatures ruim 15.000  in Groot-Rijnmond (week 25 tot en met 28). UWV biedt ondersteuning bij de zoektocht naar werk en kan waar mogelijk scholing inzetten aan de hand van de notitie Kansrijke en minder kansrijke beroepen: Eerste inventarisatie sinds de coronacrisis. De toekomst kent echter veel onzekerheden, die COVID-19 met zich mee brengt. Ook de ernst en duur van de economische recessie zijn moeilijk in te schatten.

Voor mbo-geschoolden bestaan vooral in de zorg en techniek nog volop vacatures, en bijvoorbeeld ook voor hoveniers is er nog volop werk. Hetzelfde geldt voor functies op hbo-niveau in de financiële richting, ICT, onderwijs en openbaar bestuur.


Beroepen in de horeca, verkoop, schoonmaak, beveiliging en transport & logistiek behoren op dit moment niet langer tot de meest kansrijke beroepen. Tot de minst kansrijke beroepen behoren onder andere baliemedewerkers bankbedrijf, administratief medewerkers en ondersteunend secretarieel medewerkers, activiteitenbegeleiders en grafisch vormgevers. Werkzoekenden in deze beroepen hadden het eerder al lastig, maar door de coronacrisis zijn de kansen op werk verder afgenomen.

advertentie
advertentie