Afbeelding
ANP Foto

Coronacrisis benadrukt belang van omscholing en carrièreswitch

Zakelijk

SLIEDRECHT De coronacrisis heeft flinke impact op de arbeidsmarkt in Drechtsteden. Ondanks de dempende werking van steunmaatregelen voor werkgevers, is het aantal WW-uitkeringen toegenomen en het aantal vacatures gedaald. Ook in de komende periode zal deze tendens zich voortzetten. Wel zijn er verschillen per sector en daardoor zeker ook kansen op de arbeidsmarkt voor werkzoekenden. Dat valt op te maken uit de jaarlijkse UWV-publicatie Regio in Beeld.

Met Regio in Beeld schetst UWV voor elke regio de arbeidsmarktontwikkelingen. De verschillen tussen regio’s worden voor een groot deel bepaald door de samenstelling van de werkgelegenheid. Bijvoorbeeld door de bedrijven die in de regio gevestigd zijn. In regio’s met veel werkgelegenheid in sectoren als zorg & welzijn en techniek, waaronder Drechtsteden, zal de vraag naar personeel nog steeds relatief groot zijn. Regio’s met veel banen in sectoren als horeca & catering, vervoer, zakelijke dienstverlening of bijvoorbeeld de evenementenbranche, zullen de werkgelegenheid sneller zien afnemen.

Vooral in de eerste maanden van de crisis, maart, april en mei, nam het aantal WW-uitkeringen toe. Met name flexwerkers in zwaar getroffen sectoren zoals horeca en detailhandel verloren hun baan. In de zomermaanden stabiliseerde het aantal uitkeringen, met zelfs een lichte daling in augustus en september. Dit heeft mede te maken met de kortdurende WW-rechten van jongeren. In vergelijking met pre-coronatijden is het aantal uitkeringen nog steeds flink toegenomen en is de vacaturemarkt gekrompen. In Drechtsteden steeg het aantal WW-uitkeringen van februari op september met 18% van 3.404 uitkeringen naar 4.026 uitkeringen. In februari was het WW-percentage 2,3%. In september is dat opgelopen tot 2,7%. Tegelijk verminderde het aantal vacatures met een kwart in die periode. De krapte op de arbeidsmarkt nam hierdoor af, maar is nog wel aanwezig in sommige sectoren en beroepen.

In Drechtsteden zijn veel mensen werkzaam in de sectoren zorg, bouw, groothandel en industrie. Met name in zorgberoepen en technische beroepen is de krapte nog altijd groot. Dat wil zeggen dat werkgevers voor diverse functies moeilijk aan personeel komen, zoals monteurs, timmerlieden, elektriciens, werkvoorbereiders bouw, verzorgenden en (wijk)verplegers. Dit biedt kansen voor bijvoorbeeld werkzoekenden die zich willen laten omscholen naar een andere sector of functie.

Zo kampen zorginstellingen met personeelstekorten, die door de coronacrisis nog groter geworden zijn, én is er meer animo voor omscholing. Daarom heeft de Werkgeversvereniging Zorg & Welzijn ZHZ een verkort leerwerktraject Verzorgende IG opgezet voor zij-instromers. Binnen twee maanden hebben 9 deelnemende zorginstellingen 32 plekken beschikbaar gesteld voor zij-instromers, waaronder de zorginstelling Rivas. Inmiddels zijn de selectiegesprekken afgerond en gaan 32 enthousiastelingen per 1 december starten met het leerwerktraject van 18 maanden. Lindy van Veenendaal start per 1 december bij Rivas aan dit leerwerktraject.

Lindy van Veenendaal: ,,Ik heb jarenlang in de reiswereld gewerkt maar daar is de toekomst door de coronacrisis niet heel rooskleurig dus waren mijn kansen op een baan in die sector heel klein. Met de hulp en inzet van UWV heb ik me aangemeld voor het leer-/werktraject voor de ouderenzorg. Na een assessmenttest en een sollicitatiegesprek ben ik heel snel aangenomen bij Rivas en begin ik per 1 december vol enthousiasme met een nieuwe baan en opleiding tot Verzorgende IG. Ik ben heel blij dat deze kans me is geboden en ik ga de toekomst weer positief tegemoet!”

Miranda Tromp, trajectbegeleider bij Rivas: ,,Al ruim voor de coronacrisis was duidelijk dat we in onze regio meer mensen moeten opleiden om zorgvraag en aanbod op elkaar aan te laten sluiten. Dat we dat op deze manier in een gezamenlijk initiatief kunnen doen maakt het sterk voor de regio. We zijn dan ook blij met alle aanmeldingen. Met onze ervaring in het aanbieden van zorgopleidingen  op niveau 3 en 4 voor zij-instromers zijn we er dan ook van overtuigd dat we Lindy en 4 andere kandidaten een goede leer-werkplaats kunnen bieden op weg naar een mooi zorgdiploma.”

Danielle Brienne, adviseur werkgeversdienstverlening bij UWV: ,,Door de samenwerking met de WGV Z&W ZHZ is wederom gebleken dat in een kort tijdsbestek gehoor gegeven kan worden aan enerzijds de groeiende vraag naar medewerkers in de zorgsector en anderzijds aan omscholingsmogelijkheden voor werkzoekenden uit krimpsectoren. Heel waardevol om een aantal werkzoekenden vanuit UWV naar dit traject te hebben kunnen bemiddelen.”

Hoewel het aantal WW-uitkeringen de laatste maanden stabiliseerde en zelfs licht daalde, verwacht UWV dat het aantal uitkeringen in 2021 oploopt. Daar staat tegenover dat er nog steeds werkgevers zijn die staan te springen om personeel. Mensen die hun baan hebben verloren en een uitkering aanvragen bij UWV, kunnen hulp krijgen bij het vinden van werk. De geboden ondersteuning varieert van adviesgesprekken en online trainingen tot het maken van competentie- en interessetests. Daarnaast gebruikt UWV zijn kennis van de arbeidsmarkt in de dienstverlening. Zo brengt UWV in kaart wat kansrijke en minder kansrijke beroepen zijn en met een overzicht van overstapberoepen doet UWV suggesties op basis van het werk dat iemand eerder heeft verricht. Dat is vooral bruikbaar voor mensen die denken aan een overstap naar een andere functie. Zo biedt de arbeidsmarkt ondanks de sombere vooruitzichten nog steeds kansen.

advertentie
advertentie