BESTUURSWISSELING DE KOPEREN KNOP

Zakelijk Deel je nieuws

Dezer dagen heeft bestuursvoorzitter Anne aan de Wiel de leiding van de Stichting Vrienden van museum De Koperen Knop te Hardinxveld-Giessendam overgedragen aan zijn opvolger. Dat is Kees Commijs, in het dagelijks leven directeur van Luxaflex Benelux en voorzitter van Den Hâneker. Anne had bij zijn aantreden destijds al gemeld de voorzittersfunctie voor drie jaar te aanvaarden.  

TOEKOMSTGERICHT

Kees Commijs stapt in een organisatie, die klaar is voor de toekomst. De afgelopen maanden is het gehele hoofdgebouw gerenoveerd en de rest van 2021 krijgen de tuin en de bijgebouwen een flinke opfrisser. Nu is het wachten tot het museum weer bezoek mag ontvangen en dan gaat alles weer draaien. Ook organisatorisch zal er de komende tijd nog het nodige veranderen. Want toen het museum een kleine 32 jaar terug van start ging was de tijd heel anders dan nu.

PROFESSIONALISERING

Mede door de inzet van de vele vrijwilligers is De Koperen Knop steeds verder geprofessionaliseerd. Dat is mede te danken aan de zakelijke manier waarop het wordt geleid. In zijn jaren als voorzitter heeft Anne aan de Wiel al de nodige voorbereidingen voor verdere ontwikkeling getroffen. Graag blijft hij bij het museum betrokken om zijn steentje verder te kunnen bijdragen.

SAMENWERKEN

Een zaak waar het museum de komende tijd veel aandacht aan gaat schenken is nog meer samenwerking. Op tal van gebieden is er winst te behalen door met elkaar ergens de schouders onder te zetten. Ook andere museumonderdelen zijn en passant vernieuwd en versterkt, zoals de publiciteitsfunctie met een betere taakverdeling. Een ander aandachtspunt is de digitalisatie. Op termijn zal een deel van de teksten in het museum worden vervangen door informatie op beeldschermen.

EXPOSITIES

Voor het geval er door versoepeling snel moet worden geacteerd om het museum open te stellen voor bezoek, staat er een tijdelijke expositie gereed: Schatten uit het depot – van aardewerk tot zilver. De komende zomer is er een bijzondere expositie over Techniek gepland, aansluitend is er de expositie Textielgoed - gemaakt – gemerkt en het jaar wordt afgesloten met Mijn meter Rood, die vorig jaar moest worden geannuleerd.

INFORMATIE

Voor meer informatie over het museum kijkt u op www.koperenknop.nl. Het adres van Museum De Koperen Knop is Binnendams 6, 3373 AD  Hardinxveld-Giessendam. De reguliere openingstijden zijn dinsdag t/m vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. Zodra het mogelijk is zijn er ook groepsbezoeken mogelijk en kan het museum weer worden gebruikt voor andere activiteiten. Vermeldenswaard is ook dat het cultuurhistorische aspect van de museumgebouwen de komende tijd meer aandacht zal krijgen.

advertentie
advertentie