HW UWV
HW UWV Entrepeneur Magazine.

Detailhandel in Drechtsteden biedt kansen voor ongezien talent

22 juli 2023 om 14:09 Zakelijk

DRECHTSTEDEN Alhoewel de spanning op de arbeidsmarkt iets afnam, is er nog steeds sprake van een zeer krappe arbeidsmarkt in Drechtsteden. Werkgevers hebben het moeilijk om aan personeel te komen. Dit is ook zeker voor de detailhandel het geval. De detailhandel is een belangrijke sector voor Drechtsteden. Het aantal WW’ers steeg deze maand licht in Drechtsteden, maar daarvan zijn er relatief weinig op zoek naar werk in de detailhandel. Het aanboren van ongezien talent biedt een oplossing.

De detailhandel in Drechtsteden biedt als sector een bovengemiddeld aantal banen, zo rond de 15.000. Het gemiddelde per sector is 9.000. Zo’n 1 van de 10 werknemers werkt in de detailhandel. De sector is gelijkwaardig vertegenwoordigd in de regio als in Nederland. Bij het noemen van de detailhandel wordt vaak aan supermarkten en winkels gedacht, maar dit is niet het volledige plaatje: ook online winkels – waar het aantal banen sterk groeit – en eigen distributiecentra van winkelketens horen bij deze sector. De UWV-publicatie Detaihandel in beeld geeft hier meer inzicht in.

In de detailhandel staat een divers aanbod aan vacatures open. Naast vakkenvullers, verkopers en kassamedewerkers gaat het bijvoorbeeld om managers, magazijnmedewerkers en medewerkers klantenservice. In Drechtsteden waren er in het 1e kwartaal van dit jaar bijna 800 vacatures in de detailhandel. In 2019 waren het er nog maar 350, waaruit blijkt dat het aantal vacatures in de laatste jaren mee dan verdubbeld is. In Drechtsteden stonden de meeste vacatures open voor verkoopmedewerkers food, non-food, mode en kassamedewerkers.

Anderzijds nam het aantal WW’ers die op zoek zijn naar werk in de detailhandel sterk af. In Drechtsteden werd dit aantal gehalveerd van 284 naar 153 in de laatste 4 jaar Hierdoor zijn grote personeelstekorten ontstaan in deze sector. Werkgevers in de detailhandel kijken nu vaker naar andere doelgroepen voor hun vacatures. In beroepen waar voorheen vooral scholieren werkten, wordt nu ook gekeken naar 55-plussers, gepensioneerden, mensen met een arbeidsbeperking of anderstaligen zoals buitenlandse studenten en Oekraïners. Ook ‘anders werven’ via bijvoorbeeld open hiring en ‘behoud van personeel’ heeft de aandacht. UWV werkt samen met werkgevers om een deel van het ongeziene talent in beeld te brengen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie