Lovende woorden voor de inzet van Heleen Roos en Armand Tournois voor het hospice
Lovende woorden voor de inzet van Heleen Roos en Armand Tournois voor het hospice Hospice de Cirkel

Hospice De Cirkel neemt afscheid van Heleen Roos en Armand Tournois

Zorg

REGIO Vrijwilligers, samenwerkingspartners en relaties van hospice De Cirkel hebben vrijdag afscheid genomen van Heleen Roos en Armand Tournois, twee bestuurders van het eerste uur. Heleen was vicevoorzitter van het bestuur en Armand was penningmeester. 

Bestuursvoorzitter Ad van Driel memoreerde in zijn inleiding het lange proces wat voorafging aan de opening van de eerste vestiging voor de Zwijndrechtse Waard in 2011 en de recente snelle realisatie van de tweede vestiging in 2020, hospice De Cirkel voor de Alblasserwaard. Inmiddels heeft het hospice als bijna-thuis-huis een niet meer weg te denken waardevolle plaats in de samenleving in beide regio’s. Als de mantelzorg thuis te zwaar wordt is dit een warme huiselijke omgeving voor mensen om omringd door hun naasten, met liefdevolle aandacht van vrijwilligers en met de medische zorg van de eigen thuiszorgorganisatie en huisarts, hun laatste levensfase ‘thuis’ te zijn. De dankbare reacties van nabestaanden getuigen hiervan. 

DANKBAARHEID Ad nam de gelegenheid te baat de vrijwilligers en samenwerkingspartners van hospice De Cirkel te bedanken. Ook stelde hij de nieuwe bestuurders Edwin van Wijngaarden, Jelle van der Weijde en Kees de Ruijter voor. Dit gold ook voor een nieuw lid van de externe financiële toezichtcommissie, Peter van Gameren. Hij wenste allen veel succes en werkplezier bij het uitvoeren van hun taken. Vervolgens gaf hij het woord aan Peter Top, oud-voorzitter van hospice De Cirkel. Deze sprak met waardering en dankbaarheid over de samenwerking met Armand Tournois en Heleen Roos. 

VERRASSING Ad van Driel vertelde vervolgens over zijn ervaringen met beiden. Armand roemde hij over zijn deskundige bijdrage aan de professionele organisatie die de stichting nu is. Heleen Roos en hospice De Cirkel zijn één. Zij was medeoprichter van de eerste vestiging en lid van de bouwgroep bij de realisatie van de tweede vestiging. ,,Beide bestuurders zijn we veel dank verschuldigd’”, aldus voorzitter, Ad van Driel. Tot slot kondigde hij richting Heleen Roos nog een verrassing aan, waarna hij het woord gaf aan burgemeester, Jan Heijkoop, van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. De burgemeester stak zijn grote waardering voor hospice De Cirkel niet onder stoelen of banken. Hij gaf blijk van de grote betekenis hiervan voor de samenleving.

advertentie