Honderd keer zondagavondzang

Algemeen

,,Ik kan me niet indenken dat ik dit al achttien jaar doe”, lacht Corry. ,,We zijn hier in 1993 mee gestart omdat het Gereformeerd Kerkkoor alleen zong tijdens Kerst, Pasen en bijvoorbeeld tijdens Dankdag. Drie keer per jaar vonden we wat weinig. Daarom hebben we de zondagavondzang bedacht.” Al sinds het begin wordt de zondagavondzang zes keer per jaar gehouden. Corry: ,,Twee à drie keer zingen we zelf, de andere keren nodigen we een gastkoor uit dat in dezelfde stijl zingt. In juli (de zondagavondzang wordt altijd op de laatste zondag van een oneven maand gehouden, red.) is het alleen instrumentaal omdat veel koren dan niet compleet zijn vanwege de zomervakantie. Dezelfde stijl betekent geestelijke liederen. We dragen een christelijke boodschap uit.” ,,Dat gebeurt op een luchtige toon”, haakt Gerard de Haan in. Hij is als voorzitter van de kerkenraad verguld met het initiatief: ,,We willen onszelf meer openstellen voor Sliedrecht en omgeving. Mensen gaan lang niet altijd meer naar een kerk. Ze willen niet een preek horen, maar wel naar mooie liederen luisteren en meezingen. Dat biedt de zondagavondzang.” Corry: ,,Er komen ook mensen van buiten Sliedrecht. Zoals Oud-Alblas, Papendrecht en Noordeloos. Dat kunnen we zien aan de aanvragen die worden gedaan.” Ofschoon ze geen voorzitter meer is, is ze nog wel belast met de organisatie. Al is belast niet het juiste woord en zeker niet zoals ze het zelf zou omschrijven. ,,Ik vind het heerlijk om te doen. Je kijkt welke liederen worden gezongen en bedenkt daar een thema bij. Bij dat thema ga je psalmen en liederen zoeken. We willen graag dat het publiek enthousiast meezingt en een bijdrage levert.”

Geen preek, maar zang en gedichten SLIEDRECHT - Ondersteund door interkerkelijk koor El Jakim uit Haarlem, dat ook wordt gedirigeerd door Ton van der Horst, en begeleid door huisorganist Bert Kruis en Bastiaan van der Pijl op piano geeft het Gereformeerd Kerkkoor zondagavond 26 september voor de honderdste keer invulling aan de tweemaandelijkse zondagavondzang in de Gereformeerde Kerk aan de Oranjestraat. ,,Omdat het voor de honderdste keer is zingen we zelf. Verder is het een avond als alle andere. Er wordt een woordje gesproken en daarna gaan we vrolijk voort”, aldus Corry Veenis, de vroegere voorzitter van het koor en nog steeds intensief betrokken bij dit initiatief, dat 31 januari 1993 het levenslicht zag.

Door Erik de Bruin

Aankomende zondag zorgt Johan Crezee voor de verbindende teksten. Wat zoveel betekent dat hij zorg draagt voor de gedichten die worden voorgedragen. Gerard: ,,Poëzie is in de plaats gekomen van prediking. In het begin was het een gewone dienst waar ook de dominee bij betrokken was, in 2002 hebben we het in een nieuw jasje gestoken waarbij de nadruk puur ligt op de liederen die ten gehore worden gebracht en de gedichten die worden voorgedragen. Zowel binnen als buiten de kerk spreekt het aan. In al die 99 keren dat we dit al hebben gedaan hebben we in totaal 17.500 tot 20.000 bezoekers getrokken.”

Na de honderdste zondagavondzang - waarvan het koor er dan 45 zelf heeft gedaan - kan het Gereformeerd Kerkkoor, dat zestig jaar bestaat, zich serieus opmaken voor de jubileumdienst die zaterdagavond 9 oktober wordt gehouden. Dat voor beide bijzondere gebeurtenissen druk wordt gerepeteerd is op bovenstaande foto goed te zien.

advertentie
advertentie