Lenard Verkamman, 25 jaar organist

Algemeen

Lenard Verkamman woont met zijn echtgenote en hun vijf kinderen in Sliedrecht en is in het dagelijks leven werkzaam als leraar Zorg & Welzijn aan de bovenbouw V.M.B.O op de van Lodenstein College in Kesteren. ,,Hoewel elke uitvoering, zangavond of concert een goede voorbereiding vergt kan ik mijn werk en gezin gelukkig goed combineren met deze hobby.”

Jubileumconcert met 160 zangers in Zaltbommel SLIEDRECHT/H’VELD-G’DAM - Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van kerkorganist Lenard Verkamman wordt op zaterdag 13 november een grote samenzangavond met bovenstem gehouden in de St. Maartenskerk in Zaltbommel. Aan deze massale psalmzangavond wordt medewerking verleend door 160 zangers van bovenstemverenigingen uit Oudekerk a/d IJssel, Hardinxveld-Giessendam en Oud-Beijerland. Vanzelfsprekend zal de jubilaris ook orgelsolo’s ten gehore brengen. De algehele leiding is in handen van Ds. W.J. Karels.

Door Margreet Strijker

Lenard Verkamman werd in 1968 geboren in Poortugaal en ging al op jonge leeftijd met zijn vader mee naar orgelconcerten van onder meer Feike Asma, Willem Hendrik Zwart en Klaas Jan Mulder. Dat maakte naar eigen zeggen grote indruk op hem. ,,Ik werd sterk door hen geïnspireerd.”

Toen hij acht jaar was kreeg hij zijn eerste orgellessen van de plaatselijk muziekleraar en organist. Vanaf zijn 12-jarige leeftijd studeerde hij bij Bas de Vroome voornamelijk techniek en literatuur, en zijn kennis voor improvisatietechnieken en samenzang begeleiding deed hij op bij organist Nico Kruithof in Ridderkerk. Al vanaf het begin ging zijn voorkeur uit naar klassieke werken en dan vooral koraalbewerkingen van psalmen en gezangen.

Verkamman was vijf jaar registrant van de Canadese organist André Knevel en daarna ruim dertien jaar vaste registrant van Pieter Heykoop (Yerseke). Later heeft hij nog enige improvisatie- en literatuurlessen gevolgd bij Marco den Toom. In Poortugaal was hij 13,5 jaar kerkorganist van de Gereformeerde Gemeente. Na een verhuizing naar Sliedrecht werd hij eveneens tot kerkorganist benoemd in de Gereformeerde Gemeente in Hardinxveldveld-Giessendam. Maar ook in het Baggerdorp neemt hij bijna elke zondag achter het klavier plaats, want totdat de nieuwe kerk op de locatie Baanhoek-West klaar is, kerkt het Sliedrechtse deel van die gemeente tijdelijk in de Christelijke Gereformeerde Kerk ‘Eben-Haëzer’.

Verkammans voorkeur gaat uit naar samenzang begeleiden. ,,Het vertolken van de tekst op het orgel in aansluiting op het gepreekte woord is toch wel mijn liefste werk. Dan ervaar ik vaak een band met de gemeente, je voelt elkaar aan in zingen en begeleiden, waardoor eenheid ontstaat in de eredienst. Maar buiten dit alles: Soli Deo Gloria; alleen aan God de eer.”

In Zaltbommel zal tevens de presentatie plaatsvinden van een jubileum cd met gevarieerde muziek. ,,Mediterend, intrada, opbouwend, toccata en massale samenzang.” Alleen tijdens de jubileumavond voor een zeer verrassende prijs verkrijgbaar. Iedereen wordt van harte uitgenodigd de grote samenzangavond met bovenstem bij te wonen.

u ‘Lenard Verkamman 25 jaar kerkorganist’. Zaterdag 13 november in de St. Maartenskerk Kerkplein 1, Zaltbommel. Aanvang 19.30 uur. De toegang is vrij. Zie ook www.lenardverkamman.nl.

advertentie
advertentie