Afbeelding

'Woonboulevard moet aantrekkelijker'

29 juli 2014 om 00:00 Lokaal nieuws

SLIEDRECHT - De Sliedrechtse woonboulevard moet binnen korte tijd een flinke kwaliteitsslag maken. Gemeente en ondernemers voeren daarover intensief overleg. Een belangrijke stap is het nieuwe bestemmingsplan dat klaar ligt en in september door de raad vastgesteld zal worden. De bedoeling is dat het voor ondernemers makkelijk wordt zich te vestigen op de Nijverwaard. Ook wil de gemeente op korte termijn het groen aanpakken en op langere termijn de infrastructuur verbeteren.

Door Caroline Voorbergen

,,De woonboulevard moet aantrekkelijker en uitnodigender worden voor ondernemers en consumenten", stelt portefeuillehouder Len van Rekom. Hij heeft het met name over het gedeelte van Loods 5 tot Gort. In het bestemmingsplan wordt gestreefd naar een concentratie van woongerelateerde detailhandel in dit deel. De gemeente hoopt met de verruiming in het bestemmingsplan meer ondernemers naar de Nijverwaard te trekken. Buiten deze 'woonzone' is ruimte voor grootschalige detailhandel die niet binnen de woonbranche valt, zoals handel in auto's, boten, caravans, motoren, scooters, fitnessapparatuur, piano's, surfplanken en tenten, landbouwwerktuigen en brand- en explosiegevaarlijke goederen. Ook blijft hier ruimte voor de activiteiten van de huidige bedrijven zoals de transport- en autoherstelbedrijven.

Versnippering

Op het woonboulevard-gedeelte zitten momenteel ook andere bedrijven die niets met de woonbranche van doen hebben. Daartegenover staat dat publiekstrekkers als Praxis en Intratuin juist niet aan de woonboulevard gevestigd zijn. Dat zorgt voor versnippering. Toch laat de gemeente dat zo. ,,Als je ondernemers gaat verplichten te verhuizen moet je met heel veel geld komen en dat hebben we niet. De ondernemers gaan hier zelf over. En in de huidige economische situatie hebben ook zij vaak het geld niet te verhuizen."

Wat op korte termijn aangepakt kan worden, is het aangezicht van de woonboulevard. De winkels moeten zichtbaarder worden vanaf de A15 door overtollige begroeiing weg te nemen. De gemeente heeft hier budget voor en de ondernemers leveren ook een financiële bijdrage. ,,Het is immers ook in hun belang", zegt de wethouder, die verwacht hier dit jaar nog mee te beginnen.

Om verkeersopstoppingen te voorkomen moeten er rotondes komen op de kruisingen met de Parallelweg. ,,Helaas is dit een langetermijnverhaal", zegt Van Rekom, die zelf ook het liefst sneller stappen zou willen zetten. ,,Maar je hebt te maken met ondernemers die het financieel al lastig genoeg hebben. Je moet ook rekening houden met de provincie die wat betreft bedrijventerreinen de grootste vinger in de pap heeft. Dat maakt het allemaal nog stroperiger. Tegelijkertijd is niks doen geen optie. Dan kom je niet vooruit. Het winkelgedrag van de consument verandert. Als je dat negeert ben je sowieso te laat", aldus van Rekom.

,,Als je landelijk kijkt gaat het met 80 procent van de woonboulevards slecht. Dat komt niet alleen door de economie. Veel gemeentes ontbreekt het ook aan lef om er iets moois van te maken. Het is in ieder geval het streven van dit college wél lef te tonen en er zoveel mogelijk vaart in te brengen." De intensieve dialogen die Van Rekom voert met de ondernemers ziet hij als zijn belangrijkste instrument.

Doorn in het oog

Niet alleen met de ondernemers aan de Nijverwaard. Ook met de collega's aan het Winklerplein en de Kerkbuurt wordt veelvuldig gesproken. De verruiming van de vestigingsmogelijkheden op het bedrijventerrein is hen een doorn in het oog. De ondernemersverenigingen hebben hun zorgen geuit, dat detailhandel die in het centrum hoort nu ook naar de woonboulevard verhuist. ,,Al is de verruiming slechts minimaal, ik begrijp hun zorg en daar hebben we over gesproken. Maar ook voor het Winklerplein en de Kerkbuurt geldt dat niks doen geen optie is in dit veranderende consumptieklimaat. Daarom zit ik ook met hen om de tafel om een brede toekomstvisie te ontwikkelen."

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie