Afbeelding

Gemeente: 'Alle sporthallen goed bezet'

26 augustus 2014 om 00:00 Lokaal nieuws

Van Rekom wil

toch onderzoek

naar De Valk

SLIEDRECHT - De gemeente Sliedrecht heeft, in opdracht van de raad, een Integraal Accommodatieplan (IAP) Sport opgesteld. Daarin is uiteengezet hoe de bezetting op dit moment is per sporthal. En hoe die bezetting eruit ziet als aan de Benedenveer een nieuwe sporthal wordt gerealiseerd. De conclusie van het IAP is dat alle sporthallen nu goed bezet zijn en ook in de toekomst zullen zijn. Geadviseerd wordt daarom alle sporthallen te behouden.

Door Caroline Voorbergen

Eind 2013 had Len van Rekom, nu wethouder destijds VVD-raadslid, de aanzet gegeven tot zo'n IAP en hij kreeg een meerderheid van de raad mee. De VVD zette op basis van eigen onderzoek vraagtekens bij de bezetting van de huidige sportaccommodaties in Sliedrecht. De VVD zag mogelijkheden de sporthallen De Valk en 't Crayenest te sluiten bij komst van de nieuwe hal aan de Benedenveer. Dat zou de gemeente veel geld besparen. De vraagtekens van de VVD waren voor de overige partijen genoeg reden om de gemeente de opdracht te geven precies in kaart te brengen hoe de bezetting van de sporthallen eruit ziet.

Dat is nu gebeurd in het IAP waarbij gekeken is naar De Stoep, De Valk, De Sprong, De Grienden, De Lockhorst en 't Crayenest. De gemeente komt tot een andere conclusie dan de VVD destijds. Het gebruik door de sportclubs wordt - ook rekening houdend met de Sporthal Benedenveer - gekwalificeerd als "goed tot druk bezet". In het gebruik door scholen zal met de komst van de nieuwe hal ruimte ontstaan in De Stoep, De Valk en De Lockhorst. De gemeente verwacht echter dat die ruimte in de toekomst wordt opgevuld, aangezien leerlingenaantallen zullen toenemen en het kabinet voornemens is het aantal gymnastiekuren te verdubbelen. De gemeente adviseert derhalve alle huidige sporthallen te behouden.

'Nader onderzoek'

Len van Rekom is nog niet overtuigd. ,,Dit IAP geeft een goed beeld van de huidige situatie en dient daarom prima als basis. Maar met name sporthal De Valk vraagt om meer verdieping. Er zal nader onderzoek gedaan moeten worden naar wat die grond de gemeente op kan leveren als we De Valk slopen." Basisschool De Wilgen zou in dat geval een nieuwe gymzaal op het eigen terrein krijgen. ,,Die kosten en baten moeten we nog beter in beeld krijgen. Want linksom of rechtsom moeten we als gemeente die jaarlasten omlaag zien te krijgen", aldus de wethouder.

De Valk is de oudste sporthal van Sliedrecht, gebouwd in 1971, met een grote en een kleine zaal en een totaaloppervlak van 1500 vierkante meter. In 2002 is de hal gerenoveerd. De Valk kost de gemeente jaarlijks onderaan de streep zo'n 68.000 euro. De gemeente verwacht de komende tien jaar bijna 290.000 euro kwijt te zijn aan groot onderhoud aan De Valk.

De gemeenteraad bespreekt het IAP Sport in de raadsvergadering van 16 september. Dan zal ook meer bekend zijn over de nieuwe sporthal aan de Benedenveer.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie