Nieuwe regels tijdelijke bewoning

Lokaal nieuws

SLIEDRECHT - De gemeente Sliedrecht wil in een nieuwe huisvestingsverordening toestaan dat professionele verhuurders zes arbeidsmigranten mogen huisvesten per woning. Volgens de huidige regels is vier personen het maximum. De gemeenteraad vergaderde dinsdagavond over dit voorstel.

Door Caroline Voorbergen

PvdA en PRO Sliedrecht vroegen de verantwoordelijk wethouder Len van Rekom naar het doel van de verhoging. ,,Ik lees in het voorstel dat de gemeente parkeer- en geluidsoverlast wil verminderen. Waarom dan toch het aantal personen per woning verhogen? Dat rijmt niet", hield PvdA-raadslid Jennifer Lanser de wethouder voor.

,,Dat klinkt inderdaad niet logisch", beaamde Van Rekom. ,,Hier speelt zeker ook een commercieel belang mee voor de huisvester. Daar draai ik niet omheen. Maar we gaan niet zomaar zes personen in een woning zetten. Er wordt getoetst of de panden geschikt zijn, er moet een vergunning aangevraagd worden en we werken alleen met professionele huisvesters met een keurmerk."

De nieuwe huisvestingsverordening is volgens Van Rekom vooral bedoeld om te professionaliseren. ,,Tijdelijke bewoning is een fenomeen waar we aan zullen moeten wennen. Met duidelijke regels en goede handhaving moet eventuele overlast te beperken zijn."

Om het toezicht te verbeteren wil de gemeente eenmalig extra geld beschikbaar stellen (€ 27.720,00). Dit wordt met name ingezet daar waar huisvesting niet door professionele bureaus (zoals Homeflex) wordt verzorgd. Van Rekom wil deze huizen beter in beeld krijgen. ,,We schatten dat momenteel zo'n 50 woningen tijdelijk worden bewoond. Daarvan hebben 20 huizen reeds een vergunning en nog eens 10 een aanvraag ingediend. De overige 20 twintig huizen hebben we niet in beeld. Daar hebben we een inhaalslag te maken." Sliedrechters kunnen (klachten over) tijdelijke bewoning in hun straat bij de gemeente melden. ,,Daar staan we open voor en daar zullen we waar nodig ook actie op ondernemen. We willen schoon schip maken."

De gemeente wil dat een maximum van 3 procent van het Sliedrechtse woningenaanbod beschikbaar mag worden gemaakt voor tijdelijke huisvesting. Dat komt neer op 180 woningen. Aanvankelijk was dit 5 procent, maar om overlast in de toekomst te beperken heeft de gemeente dit naar beneden bijgesteld.

Dinsdag 23 september besluit de gemeenteraad of ze akkoord gaat met het voorstel.

advertentie
advertentie