'Één Sociaal Team onder één dak'

17 september 2014 om 00:00 Lokaal nieuws

SLIEDRECHT - Burgerparticipatie en zelfredzaamheid in combinatie met decentralisaties en transities. Woorden die we al maandenlang dagelijks horen in de media. Velen zegt het weinig. Wat betekenen de veranderingen die per 1 januari 2015 ingaan nu werkelijk? En wat merkt de Sliedrechter ervan? Wethouder Hanny Visser besprak dinsdagavond deze vragen met de gemeenteraad bij de behandeling van haar WMO-beleidsplan.

Met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 worden gemeenten per 1 januari verantwoordelijk voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van inwoners met een beperking, chronisch psychische of psychosociale problemen. Dat is in één volzin wat er gaat gebeuren. Om dit in goede banen te leiden komt er een zogenoemd Sociaal Team, waarin de Sliedrechtse maatschappelijke organisaties en zorginstellingen vertegenwoordigd zijn. ,,Door het werken vanuit één Sociaal Team, één dak, één toegang, één regisseur, wordt voorkomen dat mantelzorgers bij verschillende loketten moeten aankloppen", zo staat in het WMO-beleidsplan. ,,Met een Sociaal Team verwachten we dat we (overbelaste) mantelzorgers eerder in beeld krijgen en hen de juiste ondersteuning kunnen bieden." In 2015 wil de gemeente een locatie (alles-onder- één-dak) aanwijzen voor onder meer het Sociaal Team, het Centrum voor Jeugd en Gezin, Jeugdhulp en het WMO-loket.

Rol kerken

De wethouder zegt blij te zijn met de hoge inzet van veel vrijwilligers in Sliedrecht maar ziet wel een versnippering van het aanbod. Daarom komt er een structurele samenwerking van instellingen met vrijwilligers en kerken in het platform 'Samenwerken en versterken in Sliedrecht'. De fractie van SGP-ChristenUnie pleitte dinsdagavond ook voor een volwaardige vertegenwoordiging van de kerken in Sliedrechtse WMO-raad. In de huidige constructie hebben de kerken slechts een informele vertegenwoordiger. Dat vindt SGP-CU onvoldoende. Wethouder Hanny Visser kon hier ver in meegaan. ,,Een nauwe samenwerking met de kerken moet in een samenleving als de Sliedrechtse vanzelfsprekend zijn. Ik kom hier op terug."

Het CDA pleitte daarnaast voor voortzetting van het project Hulp Bij Thuisadministratie in samenwerking met de kerken. Blij waren de Christendemocraten met de voortzetting van de maatschappelijke stage. De bijdrage vanuit Den Haag hiervoor stopt per 1 januari 2015, maar de gemeente wil in samenwerking met het Sliedrechtse onderwijs hier een eigen beleid voor ontwikkelen. Ton Spek, fractievoorzitter van het CDA, hield verder een pleidooi voor een 'decentralisatie-ombudsman', als aanspreekpunt voor mensen die onverhoopt tussen wal en schip vallen. Wethouder Visser vond dat overbodig. ,,Die ombudsman ben ik. Voor klachten of problemen kunnen Sliedrechters bij mij terecht."

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie