SGP-ChristenUnie wil extra geld voor huishoudelijke hulp

Lokaal nieuws

SLIEDRECHT - Er is extra geld beschikbaar voor gemeenten voor huishoudelijke hulp. Om hiervoor in aanmerking te komen moeten gemeenten vóór 15 oktober officieel een aanvraag indienen bij het ministerie van VWS. Veel gemeenten weten dit niet. De SGP-ChristenUnie Sliedrecht vraagt zich af of het college op de hoogte is van deze extra financiële middelen. Ria de Mul: ,,Veel mensen maken zich grote zorgen over de huishoudelijke hulp via de Wmo vanaf volgend jaar, omdat veel gemeenten bezuinigen op de hulp of deze helemaal

schrappen. Wij vragen ons af wat de stand van zaken is in Sliedrecht."

Eerder is al 75 miljoen euro per jaar beschikbaar gesteld voor huishoudelijke hulp. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen is een motie van de ChristenUnie, gesteund door de SGP, VVD, PvdA en D66 aangenomen waardoor 40 miljoen euro extra beschikbaar komt voor huishoudelijke hulp. Ria de Mul: ,,De gemeente heeft al met zoveel bezuinigingen te maken dat je een extra potje met geld niet kunt laten liggen. Wij willen daarom weten of het college een aanvraag heeft ingediend voor extra geld voor huishoudelijke hulp, of dat ze dit nog gaat doen. Uiteindelijk gaat het erom dat de mensen de hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben. Daar is geld voor nodig."

Als gemeenten vóór 15 oktober 2014 bij het ministerie van VWS een verklaring indienen waarin zij aangeven dat ze vóór 1 december 2014 een plan zullen indienen, dan ontvangen zij, na indiening van het plan, het gehele voorziene bedrag voor 2015. Als de gemeente echter niets indient ontvangt ze ook geen extra geld.

advertentie