Wethouder wil dit jaar duidelijkheid sporthal

Lokaal nieuws

SLIEDRECHT - ,,Nog dit jaar moet er groen licht komen voor de Sporthal aan de Benedenveer. Ik wil groen - of rood - licht, maar oranje wil ik niet. We gaan erover beslissen.' Dat stelde wethouder Len van Rekom tijdens de vergadering van de gemeenteraad afgelopen dinsdag.

Door Marjanne Dijkstra

Even daarvoor werd Van Rekom door Jennifer Lanser van de Partij van de Arbeid gevraagd naar de einddatum van 31 december 2014 die staat op de plannen voor de mogelijke sporthal. Van Rekom kreeg ook vragen te beantwoorden over hoe de financiën rond de exploitatie van de sporthal zijn geregeld en de rol van de gemeente daarin. De Stichting Sportaccommodatie Benedenveer (SSB) krijgt namelijk eenmalig 2.257.000 te besteden voor de bouw van de sporthal. Daarmee moet voor de gemeente de jaarlast onder de 120.000 euro blijven, een van de randvoorwaarden van de gemeenteraad. Van Rekom stelde dat de het weerstandsvermogen van de gemeente niet in gevaar zal komen.

Rens den Besten van het CDA meende dat de sporthal de boost kan zijn die Sliedrecht-West kan gebruiken. Hij vroeg zich wel af of de 750 sporturen die zijn gereserveerd voor de scholen genoeg zijn. ,,Met name met het oog op de groei van de brede school, vragen wij ons af of er nog bewegingsruimte is in dit aantal uren." Van Rekom stelde dat de SSB alleen maar blij zou zijn met het afnemen van meer sporturen van scholen in de nieuw te bouwen sporthal: ,,Afgezien van het feit dat daar gewoon ruimte

voor is, verlagen meer gebruikersuren het exploitatierisico voor de SSB."

Rob Penning van PRO Sliedrecht stipte in zijn betoog de mogelijke exploitatie van de sporthal op zondag aan. Nico de Jager van de SGP-ChristenUnie sprong daar meteen op in: ,,Ik snap niet waarom er nu opeens over exploitatie op zondag wordt gesproken. Veel mensen in Sliedrecht hebben een andere mening over activiteiten op zondag en volgens mij was daar in het exploitatieplan ook rekening mee gehouden." Van Rekom wist de oplossing: ,,Zover ik weet heeft de Stichting Sportaccommodatie Benedenveer binnen de exploitatie met enige opbrengsten op zondag geen rekening gehouden."

advertentie
advertentie