Sociaal Team Sliedrecht verder aan de slag

Lokaal nieuws

SLIEDRECHT - Wethouder Hanny Visser-Schlieker van Jeugdhulp en Wmo lichtte

afgelopen maandag de stand van zaken toe over het Sociaal Team Sliedrecht.

Ook stelde zij de twee kwartiermakers van het Sociaal Team voor. ,,Het

wordt anders, maar soms is kleinschaligheid beter. Ik ben er van overtuigd

dat we het zelf kunnen."

Door Marjanne Dijkstra

Visser-Schlieker legde uit: ,,Bij de aftrap van het Sociaal Team Sliedrecht

wilden we graag een groot team waar alles onder viel. Praktisch bleek dat

niet haalbaar omdat we nog geen onderdak hebben voor een groot team en ook

omdat het makkelijker was het werk te verdelen. We hebben tijdelijk twee

teams gecreëerd; een Jeugdteam en een Wmo-team. Voor het Jeugdteam is

Margret van Schie van Rivas en het CJG beschikbaar als kwartiermaker. Zij

doet hetzelfde werk in Papendrecht en heeft daar al de hobbels en kuilen

ontdekt. Dat is een voordeel, want nu kan zij die hier makkelijk omzeilen.

Voor het Wmo-team is Brigitt Müller kwartiermaker. Zij werkt voor Stichting

Welzijnswerk Sliedrecht. SWS heeft veel taken op haar bordje die raken aan

de Wmo en het Wmo-loket. Dat is fijn omdat er dan voor veel dingen niet

opnieuw het wiel hoeft worden uitgevonden. Er wordt ook intensief

samengewerkt met bijvoorbeeld de ouderenconsulent van SWS."

Margret van Schie vertelde: ,,We willen graag al aan de voorkant zichtbaar

zijn. Zo heeft het CJG een website, daar willen we graag het Jeugdteam aan

toevoegen. Datzelfde geldt voor het Wmo-team en de site van Sociaal

Welzijnswerk Sliedrecht." Brigitta Müller weet: ,,Voor de Wmo komen er

aparte informatieavonden, we merken dat daar behoefte aan is. ook zullen we

de mensen gaan opzoeken. Als kwartiermaker ga ik aan de slag om de

verschillende partijen die in Sliedrecht samenwerken op gebied van Wmo,

zoals Rivas, Waardenburgh, MEE, het diakonaal maatschappelijk werk, Sociaal

Welzijnswerk Sliedrecht, met elkaar in verbinding te krijgen in een soort

van front/backoffice. De eerste inzet moet preventie en versterking zijn,

samen met het sociale netwerk, pas daarna moeten zwaardere middelen worden

ingezet." Visser-Schlieker voegt toe: ,,We moeten hard inzetten op mensen

die zorg nodig hebben uit de Wmo. Uiteindelijk zijn we ooit allemaal aan de

beurt om Wmo-ontvanger of -vrager te zijn."

Over het Jeugdteam legt Van Schie uit: ,,In Sliedrecht hebben we met het

Centrum voor Jeugd en Gezin al een plek waar ouders en opvoeders kunnen

binnenkomen. Het CJG blijft de toegang, maar waar nu nog soms moet worden

doorverwezen naar Bureau Jeugdzorg of Yulius, zitten straks al mensen van

die organisaties met een basisspecialisatie in het Jeugdteam. Een

ingewikkeld gezin heeft nu vaak te maken met verschillende instanties, nu

komt er echt een aanspreekpunt. Alles waar de rechter niet bij te pas hoeft

te komen loopt straks via het CJG."

advertentie