Lokaal nieuws

Al ruim 40 jaar verzorgt de Commissie Aangepaste Kerkdiensten

laagdrempelige kerkdiensten voor mensen met een verstandelijke beperking.

Enorm dankbaar zijn zij dat dit nog steeds 6 keer per jaar georganiseerd

kan worden. De bewoners van o.a. de Merwebolder krijgen een middag in de

Maranthakerk aangeboden waarbij ze voor de deur worden opgehaald en weer

worden thuisgebracht. Tijdens deze interkerkelijke diensten is er een

dominee die de dienst leidt en wordt muzikale medewerking verleend door

een(kinder)koor. Fijne diensten waarin op een eenvoudige manier het woord

van God wordt verkondigd. Deze diensten brengen natuurlijk kosten met zich

mee. Er wordt gecollecteerd tijdens de dienst en ook de bewoners zelf

dragen hun steentje bij, maar het is lang niet genoeg om de kosten te

dekken. Daarom zijn we blij met een aantal sponsors die ervoor zorgen dat

deze diensten nog steeds georganiseerd kunnen worden! We willen ze graag

een keer onder uw aandacht brengen:

Kringloopwinkel Sliedrecht

Baars Verzekeringen

Van Wijngaarden Groothandel

De Groot&Schagen

En andere bedrijven die liever anoniem blijven

Nieuwe aanmeldingen zijn natuurlijk van harte welkom! Neem hiervoor gerust

contact op met één van onze commissieleden, Gerard de Waard/06-16941726

advertentie