Schilderij van de Kruisafname van Jezus Christus in de Saint-Louis-en-l'Île Kerk in Parijs. De vrouw met de donderblauwe mantel is Maria.
Schilderij van de Kruisafname van Jezus Christus in de Saint-Louis-en-l'Île Kerk in Parijs. De vrouw met de donderblauwe mantel is Maria. Foto: De heer Anne Louis Cammenga

Heilige Maagd Maria wereldwijd op Moederdag herdacht

11 mei 2022 om 23:28 Lokaal Deel je nieuws

Freelance Journalist: Maarten Bos

Afgelopen 8 mei was het Moederdag. Tegenover freelance journalist Maarten Bos vertelt FSSPX Derde Orde Lid Cammenga over de rol van Maria in de Katholieke Kerk en Haar relatie met Moederdag. 

Cammenga:”Jezus is God en mens. Maria is dan waarlijk de Moeder Gods, of ook wel de Theotokos, zoals zij in de orthodoxe kerk wordt genoemd. Vanaf 431 na Christus is het feit dat Maria de Moeder Gods is een officieel katholiek dogma. De in die stad verzamelde bisschoppen verklaarden dit beginsel op 22 juni 431 in Efeze (nu Turkije) tot dogma. Maria was vanaf dat moment “waarlijk de Moeder Gods”. 

Pater De Beer benadrukte dat het juist op een dag als Moederdag belangrijk is om bij Maria stil te staan. Of zoals Pater Carlo de Beer het zo schitterend heeft verwoord: “De Heilige Maagd Maria is de wereldwijde Moeder van ons allemaal.

Anne Louis tot slot:” Ik wil hier nog iets aan toevoegen over Maria. Er is enorme (volks)devotie rond de Moeder Gods. Zij wordt door velen gewone gelovigen als toegankelijker dan Jezus beschouwd. De katholiek bidt overigens niet TOT Maria, zoals vaak door protestanten abusievelijk wordt gedacht, maar vraagt om haar bemiddeling in de relatie tussen gelovige en God. Maria doet VOORSPRAAK. De belangrijkste katholieke dag met betrekking tot Maria is Maria ten Hemel opneming op 15 augustus. Een katholiek Hoogfeest dat wereldwijd wordt gevierd. De katholieke kerk beschouwt Maria als zijnde zonder zonden. Zij is altijd Maagd gebleven en beviel van Jezus niet na geslachtsgemeenschap met haar man Jozef, maar volgens de leer van de katholieke kerk door het werk van de Heilige Geest. In de loop der eeuwen is ze volgens getuigenverklaringen meer dan eens verschenen aan gelovigen: in Mexico, Lourdes en Fatima. Het Franse bedevaartsoord Lourdes is wereldberoemd geworden. Voor wie nu werkelijk eens iets bijzonders wil doen in bijvoorbeeld de zomervakantie raad ik een bezoek in Nederland of in het buitenland aan de katholieke kerken aan. Bekijk daar de veelal schitterende Mariabeelden. Of bezoek het Bonefantenmuseum in Maastricht en het Catharijneconvent in Utrecht met hun schitterende eeuwenoude schilderijen met daarop de vele afbeeldingen van de Heilige Maagd Maria al dan niet met in haar armen de kleine baby Jezus Christus. Uit eigen ondervinding kan ik een bezoek aan de vaak eeuwenoude kerken en aan deze beide musea iedereen van harte aanbevelen.”

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie