Afbeelding

Pater Carlo de Beer: ‘Sacramentsprocessie laat eerbied, dankbaarheid en liefde voor God publiekelijk zien.’

22 juni 2022 om 13:29 Overig Deel je nieuws

Verslaggevers: Maarten Bos/Anne Louis Cammenga

De Priesterbroederschap Sint Pius X (FSSPX) heeft op 19 juni haar jaarlijkse Sacramentsprocessie in het Brabantse Gerwen gehouden. De tocht werd voorafgegaan door een Hoogmis. Na afloop was er een gezellig samenzijn in de priorijtuin.

Celebrant (Voorganger) op 19 juni was Pater Carlo de Beer, diaken was Pater Huysegems en subdiaken Pater De Clercq. De Pius X trekt steevast ook veel jongeren en vele gezinnen met kinderen naar de Mis, die zich volledig herkennen in de duidelijke boodschap en daarmee het houvast dat de FSSPX hen biedt. 

De processie werd een groot succes en trok veel bekijks in het dorp. Na afloop van de tocht was er ook nog een Lof.  Pius X doet met deze processie het oude katholieke leven in stijl herleven. Dergelijke tochten waren in de jaren 30 en 50 van de 20e eeuw heel gewoon en stonden in de traditie van wat Het Rijke Roomsche Leven werd genoemd. Velen stellen het op prijs en zijn bijzonder dankbaar dat de Pius X op deze eeuwenoude, rijke Katholieke traditie voort wil bouwen.

De viering vol mooie katholieke traditionele rituele handelingen werd gevolgd door de tocht waarvoor iedereen, jong en oud, schitterend gekleed was. Vooraan in de processie werd een Mariabeeld meegedragen. De gelovigen zongen luid en duidelijk op hun tocht die door het gehele dorp voerde. Halverwege de omgang stopte de stoet bij twee zogeheten rustaltaren. Hier vereerde Pater de Beer de Heilige Hostie in de Monstrans; ook wel het Heilig Sacrament genoemd. Vandaar dan ook de naam van Sacramentsprocessie. 

De rondgang is ter ere van Sacramentsdag en is bedoeld als feest van geloof, een uiting van liefde voor de Eucharistische Heiland en tot eerherstel aan God. Sacramentsdag wordt altijd plechtig gevierd op de 2e zondag na Pinksteren. ‘s Ochtends regende het nog maar ten tijde van de processie was het gelukkig droog. Pater de Beer heeft na afloop van de processie laten weten zeer te spreken te zijn over het verloop van deze dag. Pater de Beer: “Met de processie laat je als mens je eerbied, dankbaarheid en liefde naar God toe publiekelijk zien. Processies worden al vanaf de 13e eeuw gelopen en zijn rond Luik ooit gestart. Pas in de 15e eeuw zette de beweging sterk door. De processie is de voortzetting van het feest van Witte Donderdag. De tijdens deze Sacramentsprocessie te gebruiken liturgische teksten en liederen zijn zowel van de hand van de Heilige Thomas van Aquino als uit de 13e eeuw afkomstig”.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie