Boevée predikt betrokkenheid

Voorpagina

Boevée nam vorige week al een beetje een voorschot op zijn speech door in het eindejaarsinterview in Het Kompas vooral te orakelen over de toekomst. Het komende halfjaar moet volgens de burgervader een slag worden geslagen. Er staan forse bezuinigingen op de rol. Eén van de doelstellingen in de Brede Doorlichting is bewonersparticipatie op gang te krijgen zodat de gemeente enige houvast heeft met betrekking tot de moeilijke keuzes die moeten worden gemaakt. De burgemeester stak tijdens het interview even in op de Derde Merwedehaven. Ook in zijn nieuwjaarstoespraak haalde hij de veelbesproken afvalberging aan. ,,Het is een prachtig voorbeeld van hoe we mét elkaar, door een goede samenwerking, een mooi resultaat hebben geboekt. Door gezamenlijk op te trekken gaat de vuilstort dicht.” Hij zei trots te zijn: ,,Dit is waar Sliedrecht voor staat: Betrokken bij elkaar. Dat is de identiteit van ons dorp. Ik hoop dat de individualisering van de samenleving Sliedrecht voorbij gaat, maar daar zijn we zelf bij. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat er ook een verlangen is naar een harmonieuze samenleving met zekerheid en geborgenheid. Zeker als ik naar de toekomst kijk hoop ik dat iedereen betrokkenheid blijft tonen en de handen uit de mouwen wil steken. We moeten de zaken collectief aanpakken. De tijd waarin de overheid overal in voorzag is voorbij.”

‘De gemeente kan niet alles meer doen’ SLIEDRECHT - Burgemeester Martin Boevée vond maandagavond een groot gehoor. In de volgestroomde hal van het gemeentekantoor stak hij fanatiek zijn traditionele nieuwjaarstoespraak af. ,,Laten we van bedreigingen kansen maken”, luidde zijn devies.

Zoals hij zich had voorgenomen maakte hij nog meer prikkelende opmerkingen. De burgemeester wees erop dat de gemeente kostenbewust moet zijn. ,,Anders betaalt u de rekening! U als bewoner bepaalt nog altijd wat de lokale overheid doet. Alleen is de uitvoering van sommige zaken geen automatisme meer. De financiële middelen zijn drastisch ingeperkt en dat vraagt om een nieuwe visie en andere werkwijzen.” De afgelopen jaren is het wijkgericht werken in Sliedrecht aardig van de grond gekomen. Er zijn verschillende wijkplatforms ontsproten. Boevée wil een stap verder gaan. Hij sprak over wijkjaarprogramma’s waarin eigen verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid in de buurt in hoofdletters staat geschreven. ,,We moeten met elkaar afspraken maken over wie welke rol pakt. De wijkjaarprogramma’s zijn niet vrijblijvend. We vertellen elkaar hoe het gaat en of het nog beter kan. We leggen dus verantwoordelijkheid aan elkaar af en dat prikkelt tot efficiency en kwaliteit. De gemeente kan niet meer alles voor u doen, maar wil samen met bewoners werken aan leefbare wijken.”

Boevée deelde nog mee dat de criminaliteit in Sliedrecht is afgenomen. ,,Dat vertellen de cijfers van de politie en enquêtes onder bewoners. Terwijl de bereidheid om aangifte te doen gelijk is gebleven is de veiligheidbeleving nog altijd wel een punt van aandacht. Kennelijk is wat we voelen meer bepalend voor de discussie dan de feitelijkheden”, aldus de burgemeester.

advertentie
advertentie