Tablis Wonen: ‘We weten exact waar al het asbest zit’

Voorpagina

SLIEDRECHT - De CDA-fractie wil van het college van Burgemeester en Wethouders weten of zij bereid is tot een voorstel te komen om woningcorporaties en andere woningverhuurders te verplichten voor al hun huurwoningen asbestinventarisaties uit te voeren.

,,Wij vinden dat huurders informatie moeten krijgen over de mogelijke aanwezigheid van asbest in hun woning. Voor woningcorporaties is het echter niet altijd duidelijk waar wel of geen asbest zit”, aldus CDA-raadslid Harold Verloop, die namens zijn partij schriftelijke vragen heeft gesteld aan het college. Volgens de voorlichtster is de gemeente nog bezig met de beantwoording van de vragen. Navraag bij Tablis Wonen leert dat al asbestinventarisaties zijn uitgevoerd. ,,De gemeente hoeft ons niets te verplichten. We weten exact waar al het asbest zit. Dat geldt voor alle huurwoningen”, aldus manager Vastgoed Andy Bijkerk. Hij legt uit dat gevaarlijk asbesthoudend materiaal is verwijderd. ,,Asbesthoudend materiaal dat niet is verwijderd kan geen kwaad zodra er niets mee gebeurt. Dan kan het honderd jaar blijven liggen. Op het moment dat er wel iets mee gebeurt - bijvoorbeeld via kloppen, zagen, boren - kunnen er asbestvezels vrijkomen. Bij renovaties van woningen waar asbesthoudend materiaal in zit laten we eerst door een gecertificeerd bedrijf uitzoeken of er schadelijke asbestvezels vrij kunnen komen. Zo Ja dan schakelen we een ander gecertificeerd bedrijf in om eerst al het asbesthoudende bouwmateriaal te verwijderen voordat de renovatie begint. Als de politiek hier vragen over heeft kan zij gerust contact met ons opnemen.”

advertentie
advertentie