Provincie legt geen schaalvergroting op

Voorpagina

SLIEDRECHT - Nico de Jager van de SGP-ChristenUnie zei tijdens een raadsdiscussie over het toekomstperspectief van de gemeente Sliedrecht dat het gevoel moet worden weerlegd dat aan één Drechtstad wordt gewerkt. Ten overstaan van lokale partijen in Dordrecht zei de Sliedrechtse wethouder Hans Tanis een week eerder namens het Drechtstedenbestuur dat alleen wordt gestreefd naar betere samenwerking. Echter; waar rook is, is vuur. De ‘vrees’ voor herindeling komt onder meer voort uit uitspraken van Commissaris van de Koningin Jan Franssen, die voor een bestuurlijke fusie is. Het Kompas zocht contact met de provincie.

‘GS neemt in beginsel niet het initiatief’

Door Erik de Bruin

Franssen zelf was niet bereikbaar. Namens Gedeputeerde Staten werd een reactie gegeven door Rik Janssen, de milieugedeputeerde die vorig jaar het dossier Derde Merwedehaven heeft overgenomen van Erik van Heijningen. Hij heeft ook Bestuur in zijn portefeuille en is dus de aangewezen persoon hierover vragen te beantwoorden.

Janssen geeft aan een positief beeld te hebben van de samenwerking tussen de zes Drechtsteden-gemeenten. GS houdt een vinger aan de pols door periodiek overleg te voeren met het Drechtstedenbestuur en de ontwikkelingen in deze regio te volgen. Verder wordt financieel toezicht gehouden. Wie geen sluitende begroting kan overleggen, speelt met vuur. Dat ondervond Alblasserdam in 2007 toen, mede ten gevolge van een bestuurscrisis, de gemeente onder curatele kwam te staan en het zomaar had gekund dat zij was samengegaan met Nieuw-Lekkerland. Laatstgenoemde gemeente koos echter voor een ambtelijke samenwerking met Graafstroom en Liesveld waarbij wordt toegewerkt naar een bestuurlijke fusie. Per 1 januari 2013 is de gemeente Molenwaard een feit.

Alblasserdam ‘ontsnapte’ dus en hechtte zich sterker aan de Drechtsteden. Dit samenwerkingsverband zou kunnen leiden tot één Drechtstad. Op de vraag of De Drechtsteden het voorportaal is voor één grote gemeente onder de rook van Rotterdam antwoordt Janssen dat vrijwillige schaalvergroting van gemeenten wordt ondersteund, maar dat de provincie in beginsel daartoe niet het initiatief neemt. ,,Behalve in gevallen van structurele knelpunten van bestuurlijke of financiële aard die de betreffende gemeente(n) niet (voldoende) zelf aanpakken en niet anders dan door herindeling zijn op te lossen”, aldus de gedeputeerde, die eraan toevoegt dat de provincie het belangrijk vindt dat bij elk herindelingsproces het draagvlak van de bevolking wordt gepeild.

De SGP-ChristenUnie in Sliedrecht pleit ervoor het samenwerkingsverband te verbreden door buurgemeente Hardinxveld-Giessendam erbij te halen. Gevraagd naar zijn mening daarover laat Janssen weten dat gemeenten vrij zijn om in de regio zelf te bepalen met wie ze willen gaan samenwerken en op welke wijze. SGP-ChristenUnie wil dit laten onderzoeken.

CvK Jan Franssen steekt zijn mening in het openbaar niet onder stoelen of banken. Tijdens zijn nieuwjaarstoespraak sprak hij uit dat als het kabinet de plannen doorzet voor de vorming van een sterkere Randstad er een fusie moet komen van Zuid-Holland, Zeeland en het westen van Brabant. Zijn uitspraken volgden op het voornemen van de burgemeesters van Den Haag en Rotterdam om dit jaar één metropoolregio te vormen. Hier willen ze ook Dordrecht en de Drechtsteden bij betrekken. Sliedrecht maakt deel uit van laatstgenoemd samenwerkingsverband, dat vanuit het baggerdorp aan kritiek onderhevig is, zo bleek vorige week tijdens een opiniërende raadsvergadering.

advertentie
advertentie