Afbeelding

Watertorenterrein 2.0 komt in beeld

Voorpagina

SLIEDRECHT - Al jaren ligt een bouwplan met ruim 200 luxe appartementen en woningen klaar voor het Watertorenterrein. Maar als het aan het college ligt komt er een plan B. ,,De projectontwikkelaar heeft niet aan kunnen tonen dat het plan in deze tijd haalbaar is. Wij stellen de gemeenteraad voor geen ontwerpbestemmingsplan voor het huidige plan in procedure te brengen", zegt wethouder Hans Tanis. In de raadsvergaderingen van 25 februari en 11 maart staat het voorstel op de agenda.

Door Caroline Voorbergen

De ontwikkeling van het Watertorenterrein is een langlopend dossier. Sinds 2003 is de gemeente met projectontwikkelaar Guis van N.V. de Watertoren in overleg. In 2010 stemde de raad in met het in procedure brengen van het voorontwerpbestemmingsplan, voor de bouw van ruim 200 appartementen en woningen. Na 2010 nam de twijfel bij de gemeente meer en meer toe over de afzetmogelijkheden van dergelijke luxe woningen op de huidige markt. ,,We hebben Guis daarom in de zomer van 2012 gevraagd of hij het bestaande plan wil toetsen aan de haalbaarheid. Daarbij rekening houdend met de huidige economische situatie, met andere woningbouwprojecten in het dorp en de regio, en met de termijn waarbinnen het hele project gerealiseerd zou moeten zijn, namelijk binnen tien jaar", vertelt Tanis. ,,De provincie eist overigens ook zo'n haalbaarheidsonderzoek", benadrukt de portefeuillehouder.

De informatie die de gemeente een jaar later terugkreeg van Guis kon het college niet overtuigen. ,,We zagen onvoldoende onderbouwing dat het project binnen de gestelde termijn gerealiseerd kan worden."

In oktober vorig jaar verzocht Guis middels een brief de gemeenteraad de ontstane impasse te doorbreken en een besluit te nemen over het vervolg van het bestemmingsplan. Het college adviseert de raad nu deze procedure stop te zetten. ,,Tegelijkertijd vragen we de raad ook om toestemming weer met Guis om de tafel te gaan zitten. Want nieuwbouw is wat ons betreft zeker niet van de baan. Het gebied verpaupert en we willen dat graag zo snel mogelijk aanpakken. Maar dan misschien wel op een manier die past bij deze tijd en de wensen van kopers", stelt Tanis.

Tegen het bestaande voorontwerpbestemmingsplan heeft de gemeente zo'n 60 inspraakreacties ontvangen. Tanis: ,,De indieners worden schriftelijk op de hoogte gebracht dat we daar in deze fase niet op ingaan. Het woord is nu eerst aan de gemeenteraad."

De raad buigt zich op dinsdag 25 februari over het collegevoorstel en neemt op 11 maart een beslissing. Projectontwikkelaar Guis heeft vervolgens de mogelijkheid tegen deze beslissing in beroep te gaan bij Raad van State.

advertentie
advertentie