,,De strijd voor een volledig inclusieve maatschappij voor mensen met een handicap is nog lang niet gestreden”, zegt Redeker. Zij werkt aan de verbetering van inclusie van mensen met een beperking. Inclusie gaat over meedoen en erbij horen in de samenleving. Redeker hoort en ziet waar mensen met een beperking nog dagelijks tegenaan lopen. ,,Het ligt aan je beperking waar je dagelijks hinder van...