‘Het zit in mijn DNA’, dat zijn de woorden waarmee Kees begint te vertellen over zijn betrokkenheid bij anderen en bij het dorp Giessenburg. Kees komt oorspronkelijk uit Rotterdam, geboren en getogen. Zolang Kees zich kan herinneren, hebben zijn ouders zich beziggehouden met anderen. ,,Mijn ouders hebben zich ingezet voor jongeren, om ze van de straat te houden. Dat hebben ze altijd met veel plezier gedaan. Zelf ben ik ook graag met anderen bezig. Ik ben in 2004 in de Alblasserwaard, in Giessenburg, komen wonen omdat mijn vrouw hiervan komt. Zij zei: ‘ga nou dingen doen om te integreren’.”

Dat deed Kees. ,,Ik ben een mensen-mens en ben graag actief onderdeel van mijn omgeving”. Zo bezocht hij de fokveedag en werd hij vrijwilliger bij de voetbalvereniging. ,,Ik zie het als een uitdaging om door de verschillende delen van de samenleving heen te bewegen en mensen met verschillende achtergronden samen te brengen om iets moois neer te zetten. Ik ga van stad naar platteland, van directies tot de mensen op de werkvloer, van gemeente naar burgers. We hebben elkaar allemaal nodig om dingen voor elkaar te krijgen.”

Er uithalen wat erin zit, dat is Kees op het lijf geschreven. ‘Stichting De Doetse Kom’ is daar een mooi voorbeeld van. Toen Kees hoorde dat het moeilijk was om streekzwembad De Doetse Kom rendabel te krijgen, ging het kriebelen bij hem. ,,Ik zoek naar kansen en ben een doener: met minder praten en meer doen ontstaan vaak mooie mogelijkheden. Bij een project zoals dit zoek ik mensen bij elkaar die dezelfde taal spreken en die willen onderzoeken hoe het wel kan.”

Juist dan is de Rotterdamse Giessenburger helemaal in zijn element. “Mijn focus is vooruit, ik zie problemen als een uitdaging en denk in kansen. Natuurlijk weet ik ook dat niet alles rooskleurig is. Maar als ik bijvoorbeeld hoor dat het zwembad verloren is en ik nog mogelijkheden zie, kan ik het niet laten om het tegendeel te bewijzen. Een van de kansen die ik zag was om van De Doetse Kom weer een wedstrijd-bad te maken. Dat is gelukt en nu zit er weer toekomst in het zwembad. Dat hebben we met een fijne groep mensen mogelijk gemaakt: want ik geloof in de kracht van samenwerking.”

Ook bij de realisatie van verenigingsgebouw De Doetse Kom wordt samengewerkt. In het nieuwe pand komen namelijk allerlei verschillende verenigingen bij elkaar te zitten: van de muziekvereniging tot de beachvolleybalvereniging. ,,Dat bij elkaar brengen vind ik mooi om te doen”, zegt Kees. ,,Mensen vragen me wel eens wat argwanend waarom ik dit allemaal doe. Er zit niet meer achter dan dat ik het gewoon supergaaf vind om met anderen te bouwen en dingen te verwezenlijken.”

Kees, die getrouwd is en een zoon en dochter heeft, is ook actief voor natuurvereniging Den Hâneker in de Alblasserwaard. ,,Door mijn vrijwilligersactiviteiten in Giessenburg kwam ik in beeld bij Den Hâneker en hebben ze me benaderd als voorzitter. Na goed nadenken besloot ik het te doen.”

Kees is de eerste niet-agrarische voorzitter van de vereniging. ,,Ik ben in Rotterdam niet opgegroeid met de natuur, maar nu ik in de Alblasserwaard woon geniet ik van de absolute rust en ruimte. Ook de leden van Den Hâneker, de agrariërs, vind ik een mooi volk. Er liggen interessante uitdagingen bij deze vereniging. Ook voor mij, op bestuursgebied. Ik ben in een bestuur gewoon zoals ik ben: authentiek en oprecht. Mijn valkuil is dat ik heel slecht tegen onrecht kan. Als ik het gevoel heb onrechtvaardig behandeld te worden, kost het me veel moeite nog het goede in iemand te zien. Ook in een bestuursfunctie heb je daar soms mee te maken. Daarnaast ben ik niet dol op lange vergaderingen en notulen. Ik werk graag met actiepunten. Daar moet een bestuurslid wel tegen kunnen. Ik zoek in de samenwerking zoveel mogelijk naar mensen die een toegevoegde waarde hebben en elkaar versterken. Als we samen niet sterker zijn dan alleen kunnen we onze natuur beter gebruiken om in te wandelen, haha.”

door Eline Lohman

Hannie Beiler
Foto: Hannie Beiler
Kees is een actief man.