Leraren, schoolleiders en ander onderwijspersoneel zijn momenteel erg druk met de opvang van kinderen van ouders met cruciale beroepen. En met het organiseren van onderwijs voor de kinderen die thuis zitten. Dat vergt alle energie van de scholen en heeft nu prioriteit. Daarom besloot minister Slob van OCW onlangs dat leraren dit jaar (eenmalig) geen eindtoets afnemen bij leerlingen in groep 8.

MEER SOORTEN TOETSEN Volgens cijfers van DUO begonnen dit jaar 174.711 basisschoolleerlingen aan hun laatste jaar van de lagere school. Zij zouden eigenlijk allemaal een eindtoets maken, die mede zou bepalen op welk niveau ze volgend jaar in de brugklas instromen. Voorheen was deze toets vaak de citotoets, maar tegenwoordig zijn er veel meer soorten waaruit basisscholen kunnen kiezen.

AANTALLEN PER GEMEENTE Het aantal achtstegroepers dat de eindtoets nu noodgedwongen overslaat, loopt uiteen van drie op Schiermonnikoog, tot meer dan 7,5 duizend in Amsterdam.

Voor dit deel van Zuid-Holland Zuid gaat het om 1467 leerlingen. In de gemeente Hardinxveld-Giessendam betreft het 242 leerlingen uit groep 8, in Sliedrecht 267, in Gorinchem 401 en in Molenlanden om 557 achtstegroepers

GEEN BIJSTELLING Op welke niveau achtstegroepers op de middelbare school instappen, wordt dit jaar enkel bepaald op basis van het schooladvies. Dit advies hebben de leerlingen van groep 8 afgelopen periode al gekregen van de leraar. Omdat er geen eindtoets wordt gemaakt, worden er op basis van deze resultaten dus ook geen schooladviezen naar boven bijgesteld.

Ieder jaar krijgen zo'n 13 duizend groep-achters een hoger advies omdat zij betere resultaten halen dan verwacht. Dit geldt vooral voor kinderen van ouders met een laag inkomen. Hun niveau wordt namelijk het vaakst lager ingeschat door hun leerkracht, concludeerde het CBS in 2018. Minister Slob wil daarom dat er 'op de middelbare school goed wordt gekeken of kinderen op de juiste plek zitten'. Momenteel werkt het ministerie van OCW aan de verdere invulling hiervan. Dit doet het ministerie in samenwerking met onder andere de sectorraden en Ouders & Onderwijs.

Aan basisscholen is gevraagd om hun leerlingen in samenwerking met het voortgezet onderwijs voor te bereiden op hun aanstaande overstap naar de middelbare school.

De cijfers gaan alleen over regulier basisonderwijs (speciaal onderwijs is dus niet meegenomen) en zijn samengesteld aan het begin van dit schooljaar.