Van den Heuvel vertelt: ,,Elke ochtend hebben we overleg en we hebben veel richtlijnen van de mbo-raad en het ministerie gekregen. De praktijkexamens zijn afhankelijk van de stageplekken, al is het in de zorg wel lastiger. De stage-aanbieders in de zorg willen ook liever niet dat leerlingen nog naar school komen, in verband met mogelijke besmetting. Bij overige bedrijven moeten leerlingen zich tijdens de praktijkexamens aan de regels van het bedrijf houden, omdat daar ook de examens moeten worden afgenomen. Als dat niet lukt, dan simuleren we de bedrijfsomgeving op school. Dat mag, mits we de richtlijnen van het RIVM in acht nemen. Het examen vindt dan plaats met één examinator en een opname voor een tweede examinator. Als het echt niet anders kan, moet het examen uitgesteld worden tot na de zomer."

Waar ze zich meer zorgen om maakte, waren de theorie- en instellingsexamens. ,,We mogen niet teveel studenten op school hebben, dus het is lastiger examineren. Er moet gewoon genoeg afstand tussen de studenten zijn, dus waar je normaal tien studenten in een lokaal hebt, kun je er nu maar vier of vijf studenten in een lokaal. Nu de lessen niet op school plaatsvinden, maar online, staan er meer lokalen leeg. Het is de bedoeling dat de examens over langere tijd worden uitgespreid. Normaal waren we op 11 mei gestart, maar nu kunnen we al op 20 april beginnen. De afgelopen twee weken hebben we hard gewerkt om de routes in de school en de indelen van de lokalen op orde te krijgen. Gelukkig worden we goed geholpen door het ministerie."

Van den Heuvel denkt dat de meeste leerlingen hun diploma gewoon in juni halen. ,,Voor bij wie dat niet lukt, wordt het in het ergste geval september. Geen schande en ook vervolgopleidingen spelen daar op in. Dus ook wie zijn diploma later haalt, in september kan toch worden begonnen aan een vervolgopleiding, want er wordt maatwerk geregeld. Dat geldt overigens ook voor vmbo-leerlingen die na de zomer bij ons op school komen. Zij krijgen hun diploma wel, maar ze kunnen bijvoorbeeld geen open dagen bezoeken. Die open dagen kunnen leerlingen nu online bezoeken en ook de inschrijvingstermijn hebben we verlengd, Na de zomer gaan we ook meer aandacht besteden aan de introductie voor nieuwe leerlingen. We willen leerlingen duidelijk maken dat ze bij ons welkom zijn, ook in deze rare tijd." 

Door Marjanne Dijkstra