Uit het onderzoek van het CBS en het Kadaster blijkt dat in Nederland bestaande koopwoningen in het eerste kwartaal van 2020 gemiddeld 6,6 procent duurder waren dan een jaar eerder. De prijsstijging was groter dan in de twee voorgaande kwartalen. Het aantal woningtransacties lag 8,7 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2019. In de provincie Zuid-Holland kost een gemiddelde koopwoning nu 325.000 euro.

Overigens zijn in de cijfers over maart de gebeurtenissen rondom het coronavirus nog niet of nauwelijks zichtbaar.


GROOTSTE PRIJSSTIJGING Van alle provincies was de prijsstijging, met 9,3 procent, het grootst in de provincie Groningen. Het is bovendien de grootste prijsstijging in de provincie Groningen in bijna 18 jaar tijd. In de overige provincies lag de prijsstijging tussen de 5,4 en 7,5 procent.

Wat betreft de vier grootste gemeenten van Nederland was de prijsstijging met iets meer dan 8 procent het grootst in de gemeente Utrecht. In Den Haag stegen de prijzen met gemiddeld 7,3% en in Rotterdam met 6,4%. In Amsterdam was de prijsstijging het laagst (4,6 procent).

STIJGENDE TREND Na een piek in augustus 2008 daalden de prijzen van koopwoningen en in juni 2013 werd een dieptepunt bereikt. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. In mei 2018 was de prijsindex van bestaande koopwoningen voor het eerst hoger dan het recordniveau in augustus 2008. In maart 2020 bereikte de index het hoogste niveau ooit. Vergeleken met het dal in juni 2013 lagen de prijzen in maart 45,6 procent hoger.

MEER TRANSACTIES In alle provincies waren er in het eerste kwartaal van 2020 meer woningtransacties dan een jaar eerder. De stijging van het aantal transacties was met 15 procent het grootst in Zeeland. De provincie Groningen noteerde met 2,7 procent de kleinste stijging. Zuid-Holland zat daar met 8,4% mooi tussenin. Ook in drie van de vier grootste Nederlandse gemeenten waren er meer woningtransacties dan een jaar eerder. In de gemeente Utrecht echter lag het aantal transacties 2 procent lager dan een jaar eerder.

ALLE WONINGTYPEN DUURDER In het eerste kwartaal van 2020 waren alle woningtypen duurder dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Bij appartementen was de stijging met 7,8 procent opnieuw het grootst. Het kleinst was de prijsstijging voor twee-onder-een-kapwoningen, die kostten gemiddeld 6 procent meer dan vorig jaar. Van alle woningtypen lag het aantal transacties hoger dan een jaar eerder. Het grootst was de stijging, met 14,7 procent, bij hoekwoningen. Met 0,5 procent was de stijging het kleinst bij appartementen.