Eerst ging Michel naar het conservatorium, waarna hij fulltime musicus werd. Niet verwonderlijk, want de muziekliefde werd al heel vroeg aangewakkerd, vertelt Michel. ,,Van jongs af aan heb ik al een passie voor muziek. Mijn vader was hoofdonderwijzer op een lagere school en in die tijd werd je dan gelijk ook dirigent van het kerkkoor. Hij componeerde verder muziek voor de mondharm...