Als jochie leerde De Ruyter van zijn vader hoe belangrijk een goede bodem is. Bij de Hoge Molen in Kinderdijk, met uitzicht op een plek waar mensen al jaren leven met water, vertelt hij welke omslag noodzakelijk is. ,,Om inklinking van het veen tegen te gaan, moet je het nat houden. Ook verzilting is een item. In droge zomers drijft de zouttong de Lek en Merwede op en loopt de kwaliteit van inl...