Kroonbede in Hardinxveld-Giessendam

H'VELD-G'DAM Op dinsdagavond 11 september wordt in Hardinxveld-Giessendam weer de jaarlijkse kroonbedebijeenkomst gehouden. Bezinning op en voorbede voor het bestuur van ons land en dorp staan hierin centraal. Aan deze lokale bijeenkomst wordt meegewerkt door voorgangers van diverse kerken en politici van de drie christelijke politieke partijen, CDA, ChristenUnie en SGP.

Het thema van de kroonbede 2018 in Hardinxveld-Giessendam is 'Recht door zee'. Is het altijd verstandig om recht door zee te zijn? Hoe ver kun je meebewegen met een ander? Moet er een uitroepteken achter dit thema staan, of zou dat beter een vraagteken kunnen zijn?

Rond het thema 'Recht door zee' zal er gesproken, gebeden en gezongen worden. Wolter Smit (PKN, gereformeerd) verzorgt de meditatie en ds. Berry Haverkamp (PKN, hervormd) spreekt de kroonbede uit. Koen Schouten (SGP-burgerraadslid) belicht het thema vanuit de politiek. Muzikale medewerking wordt verleend door Johan Adriaanse op piano. Het organiserend comité bestaat uit leden van verschillende kerken en de drie christelijke politieke partijen uit het dorp.

Jong en oud zijn op dinsdag 11 september van harte welkom in het gebouw 'de bron', Maasstraat 1. De kroonbedebijeenkomst begint om 20.00 uur en duurt ongeveer een uur; de zaal is open vanaf 19.30 uur. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en te spreken.