Optreden De Weidezangers

HOORNAAR Dinsdag 28 augustus treedt het koor De Weidezangers op in het restaurant van De Zes Molens in Hoornaar. Thema 'Op reis door Nederland'. Het optreden is om 14.30 uur. De kosten voor externen bedragen € 3,00.

Bingo Boerhaave

SLIEDRECHT Boerhaave houdt vrijdag 24 augustus weer een bingoavond. Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. Er worden telkens zes ronden gespeeld voor € 7,50 en een superronde voor € 2,50.

Kleuterdienst

NOORDELOOS Zondag 26 augustus is er om 16.00 uur in de Ontmoetingskerk in Noordeloos een kerkdienst voor peuters en kleuters. Thema: 'Het is feest als jij er bent'.