Museum zoekt vrijwilligers

H'VELD-G'DAM Museum De Koperen Knop is op zoek naar vrijwilligers. Voor de verdere ontwikkeling van het museum en om de taken goed onderling te kunnen verdelen zijn er vrijwilligers nodig. Zij gaan verschillende functies binnen de museale organisatie vervullen.

Hoewel er extra mensen kunnen worden ingezet op veel meer taakvelden, is er op dit moment vooral behoefte aan vrijwilligers voor de volgende functies en taken: Suppoosten voor de dagelijkse diensten achter de balie, voor toezicht en in het museumcafé; leden voor de expositiecommissie, die met elkaar de exposities van begin tot eind organiseren; verschillende coördinatoren, die in nauwe samenwerking met de directeur zorgen voor een soepele uitvoering en voortgang van alle benodigde werkzaamheden en activiteiten; leden voor de activiteitencommissie, die met elkaar als team de bijzondere evenementen en open dagen verzorgen; secretariële en administratieve ondersteuning op verschillende onderdelen in het museum. Interesse? Alida Ambachtsheer, telefoon 06-14148618 of koperenknop@koperenknop.nl.