Raadspraat

Mijmeren over 2019

Deze eerste raadspraat voor 2019 schrijf ik op de laatste dag van 2018.

Alle media boden hetzelfde menu: terugblikken, lijstjes, etc. Hoe was uw/jouw jaar?

En dan is het 2019, wat brengt het ons?

In de laatste dagen van 2018 publiceerde het SCP de resultaten van een onderzoek, waaruit blijkt dat Nederlanders voor 2019 pessimistischer zijn dan een jaar geleden.

Uitzondering: kiezers van VVD, SGP en lezers van het Nederlands- en Financieel Dagblad.

De oplettende lezer kan al gauw twee categorieën skippen die voor mij niet van toepassing zijn, maar voor één geldt dit wel!

Hoe optimistisch (of pessimistisch) zijn de inwoners van Hardinxveld?

Het pessimisme onder de Nederlanders is best wel opvallend. Of toch niet? Wie het nieuws volgt, ziet dat maar een beperkt deel van ons profiteert van de groeiende economie. Velen werken keihard, soms met een dubbele baan maar zijn er de afgelopen 40 (!) jaar niets mee opgeschoten.

Dat leidt tot onrust en frustratie, met alle gevolgen van dien.

Behalve over armoede zijn we pessimistischer over (o.a.) de situatie in de zorg, teloorgang van verdraagzaamheid. Mensen zijn sceptisch over de politiek, maar weer minder dan 40 jaar geleden.

Ik beschouw dat dan maar als een zesje voor onszelf, om maar eens een optimistische noot toe te voegen. In ieder geval een fikse uitdaging voor 2019 en daarna. De laatste raadsvergadering van 2018 hebben we de tarieven voor 2019 vastgesteld. Gelukkig hebben we deze binnen de perken kunnen houden.

De komende maanden gaan we met allerlei plannen aan de slag, onder andere duurzaamheid.

Om maar iets te noemen.

Wat zal 2019 ons verder brengen? Ik weet het niet maar…., ook voor 2019 staat A.D. Anno Domini, het jaar van de Here.

Gelukkig nieuwjaar!

Wim IJzerman

Raadslid ChristenUnie