Home-Start zoekt vrijwilligers

H'VELD-G'DAM Humanitas Home-Start biedt, op vriendschappelijke basis, emotionele steun en praktische hulp aan gezinnen met jonge kinderen die tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben. Deze ondersteuning wordt geboden door vrijwilligers die zelf opvoedervaring hebben. Zij steunen een gezin door hen wekelijks te bezoeken.

Vrijwilligers van Home-Start krijgen door dit werk het gevoel iets voor anderen te betekenen, en leren daar zelf ook weer veel van. Voelt u er ook iets voor om als vrijwilliger, op basis van gelijkwaardigheid, een gezin met jonge kinderen te ondersteunen? Dan bent u van harte welkom bij Home-Start Hardinxveld-Giessendam.

Wie overweegt vrijwilliger bij Home-Start te worden, bespreekt met de coördinator in een kennismakingsgesprek de werkwijze van Home-Start, motivatie, wensen, mogelijkheden en achtergrond. Daarna volgt de voorbereidingscursus die de vrijwilliger vertrouwd maakt met de methodiek van Home-Start. Deze cursus vindt plaats tijdens schooltijden en zal in januari 2019 starten.

Enthousiast geworden? Bel Sascha Zonneveld, 06 202 493 28 of stuur een mail naar: s.zonneveld@humanitas.nl. Meer informatie op: www.home-start.nl of www.humanitas.nl