Minister krijgt brief over te dure dijken

H'VELD-G'DAM Op voorstel van het CDA gaat Waterschap Rivierenland minister Cora Nieuwenhuizen een brief schrijven over de onbetaalbare dijken van het Hoogwaterbeschermings Programma (HWBP).

De commissie Waterveiligheid steunde het voorstel van het CDA om naast de brief naar de HWBP programmadirectie over de programmering van 2020-2025 ook een brief aan de minister te schrijven. Daarmee geeft het waterschap een duidelijk signaal af dat er meer geld moeten komen uit Den Haag.

In de top van de urgente dijkvakken staan acht dijkvakken van Waterschap Rivierenland. Door de fors duurdere dijken en het zoeken naar financiering is de planning van bijvoorbeeld het dijkvak Gorinchem - Waardenburg nu al met meer dan een half jaar verlengd, maar mogelijk moet de versterking nog verder worden uitgesteld.

De geraamde kosten bedragen een factor van 1.7 tot en met het jaar 2050. De jaarlijkse bijdrage van elf miljoen euro aan die dijkverbetering is ontoereikend, wat betekent dat de aanpak van dijken moet worden uitgesteld.

En daarmee komt de veiligheid van het rivierengebied en de inwoners in het geding.