Onveilige situatie aan de kaak gesteld

p Vervolg voorpagina

Het is een aantal keer voorgekomen dat daardoor de spoorbomen sneuvelden, omdat een trein naderde.

In de laatste programmabegroting van de gemeente wordt de onveilige situatie van de spoorwegovergang al aan de kaak gesteld. Vorig jaar zijn noodmaatregelen genomen, waaronder het plaatsen van verkeersborden die automobilisten waarschuwen om vrachtauto's voorrang te verlenen.

De gemeente en ProRail zoeken nog naar een definitieve oplossing. Gedacht wordt aan ontruimingslichten, die bijvoorbeeld ook bij de twee andere overwegen staan, of aan een volwaardig stoplichtkruispunt. De TAB wil weten welke van de twee maatregelen er komt en wanneer die wordt aangelegd.

Daarnaast wijst de lokale partij erop dat de verkeersborden die als tussentijdse maatregel zijn geplaatst het zicht belemmeren. ,,Om het zicht te verbeteren kunt u deze borden verwijderen en daarvoor in de plaats een oranje knipperlicht plaatsen. Hierdoor wordt de kruising veiliger en is men ook gewaarschuwd'', aldus het advies van de TAB.

Minimarkt in De Lange Wei

H'VELD-G'DAM Dinsdag 9 april verandert het atrium van De Lange Wei in Boven-Hardinxveld in een marktplein. Er kunnen mooie én comfortabele schoenen kopen bij Donjacour worden gekocht, perfecte onder- en nachtkleding bij Debatex en prachtige kettingen en tassen bij Jootjes Creaties. Ook is er dit keer een nieuwe kraam met antiek & curiosa. De markt is van 14.00 - 16.00 uur. De toegang is gratis.

Optreden KNA in De Zes Molens

HOORNAAR Dinsdag 9 april treedt muziekvereniging Kunst Na Arbeid (KNA) op in het restaurant van De Zes Molens in Hoornaar. Aanvang: 19.00 uur. De kosten voor externen bedragen € 3,00 (inclusief koffie/thee met wat lekkers).