Afbeelding
Suzanne Heikoop | SHe Fotografie

Raadspraat

MAG ….. terug bij af?

In deze column wil ik het opnieuw hebben over de MAG, u weet wel, de Maatschappelijke Agenda.

De bedoeling van de MAG was/is dat verenigen waarderingssubsidies kunnen verdienen als zij samenwerken met andere verenigingen. Ook was/is de bedoeling dat de MAG het vorige subsidiebeleid vervangt. Een belangrijk onderdeel van de MAG is dat subsidies aan individuele partijen worden stopgezet.

Wethouder Baggerman gaf in 2014 al aan: "In plaats van de subsidie te koppelen aan het aantal jeugdleden of een categorie, zou dit verbonden moeten worden aan projecten". En "Verder willen we de directe en indirecte subsidies inzichtelijker maken."

In de afgelopen periode heeft het CDA geluiden van (sport) verenigingen gehoord dat ze de aanvraag voor een subsidie maar laten zitten vanwege de het ontbreken aan mogelijkheden om gezamenlijke activiteiten op te zetten. Zijn dat dan toch bezuinigingen?

Wat schets nu onze verbazing? Op de site van StuwKR8 is te lezen dat er aangepaste spelregels van toepassing zijn op het toekennen van subsidies! Stuwkracht is de organisatie die de MAG voor de gemeente uitvoert. Er wordt nu weer geld gegeven aan (sport)verenigingen of andere maatschappelijke doelen. Niet als waarderingssubsidies. Nee, als rechtstreekse subsidies. Een subsidie per lid. En daar waren we nu juist van afgestapt bij het van start gaan van de MAG! Zijn we weer terug bij af?

Aan het college zijn al vragen gesteld naar aanleiding van het aanpassen van de spelregels. Laten we er in de gemeenteraad maar weer over praten wat er nu van de oorspronkelijke bedoeling van de MAG terecht gaat komen. Zijn we weer terug bij af?

Als dat zo is kunnen we spreken over de directe en indirecte subsidies aan verenigingen. Want dat was ooit de reden voor een nieuw subsidiebeleid.

Wim de Ruiter, CDA

Bingomiddag in De Lange Wei

H'VELD-G'DAM In de derde week van mei houdt De Lange Wei twee bingomiddagen op 14 en 15 mei. Op dinsdag 14 mei is de bingo om 14.30 uur in restaurant De Boerse Pracht van locatie De Lange Wei in Boven-Hardinxveld. Op woensdag 15 mei is de bingo om 15.00 uur in het restaurant van locatie De Zes Molens in Hoornaar. De kosten voor deelname zijn voor externen € 3,00.