Werkzaamheden Damsluis
Werkzaamheden Damsluis Richard van Hoek Fotografie

Deuren Damsluis 'boven water'

H'VELD-G'DAM Maandag en dinsdag was Waterschap Rivierenland bezig met onderhoud aan de Damsluis in Hardinxveld-Giessendam. Toen de Peulensluis nog niet bestond, stond het zeewater tot aan de Damsluis.
De Damsluis heeft een belangrijke functie. Het vormt de verbinding tussen de Buiten-Giessen en de Giessen. Alleen via de Damsluis kunnen pleziervaartuigen van en naar de Alblasserwaard. De sluis is ruim een eeuw geleden gebouwd. De Buiten Giessen en industriegebied De Peulen waren toen nog buitendijks gebied, in open verbinding met de Merwede.
In de jaren '30 van de vorige eeuw werd de snelweg A15 aangelegd, die meteen ook de hoogwaterkering werd. De Peulensluis werd de nieuwe ontsluiting naar de Merwede. Van de Damsluis werden de stalen deuren vervangen door hout. De huidige deuren zijn van 1994.

Afbeelding
Afbeelding