Geen lood in speeltuinen

H'VELD-G'DAM Het bodemonderzoek naar lood in de bodem op kinderspeelplaatsen in de hele regio is afgerond. En wel met positief resultaat. De gemeten loodgehalten geven namelijk geen aanleiding om direct maatregelen te treffen of de bodem te saneren.

Het onderzoek duurde vijf maanden en vond plaats in 121 speeltuinen in de gehele regio. Nergens zijn loodgehalten gevonden die gezondheidskundig een belemmering zijn voor de kinderen die in deze speeltuinen spelen. Bodemdeskundigen van de omgevingsdienst bekijken samen met de gemeenten of blootstelling aan grond met daarin een beperkte hoeveelheid lood in speeltuinen nog verder kan worden verminderd. Lood kan een nadelig effect hebben op de ontwikkeling van de hersenen, vooral bij kinderen tot 6 jaar, zo blijkt uit onderzoek.