Waterschap pakt slootdempingen aan

H'VELD-G'DAM In de afgelopen jaren zijn in de Alblasserwaard veel sloten illegaal gedempt. Waterschap Rivierenland heeft aan de hand van luchtfoto's onderzoek uitgevoerd en een inventarisatie opgesteld. In de meeste gevallen ontbreekt de noodzakelijke vergunning en is er zelfs niet zelden sprake van het dempen van sloten met afvalstoffen. Het waterschap is geschrokken van de grote hoeveelheid dempingen en gaat streng toezien op dergelijke overtredingen.

Binnenkort ontvangen de desbetreffende perceeleigenaren een brief. Sloten die illegaal zijn gedempt en niet vergunbaar zijn, moeten worden teruggebracht naar de oorspronkelijk situatie. In alle andere gevallen zal via een vergunningsaanvraag in hetzelfde peilvak van de demping vervangende waterberging moeten komen.

Met het oog op bodemdaling in dit gebied en klimaatverandering waarbij periodes van droogte en extreme neerslag elkaar vaker zullen afwisselen, is een goed watersysteem van wezenlijk belang. In de Alblasserwaard gaat het waterschap de komende jaren aan de slag om een robuust en klimaatbestendig hoofdwatersysteem te realiseren met het gebiedsprogramma A5H.